Tw-7 התאספות האבות הקדומים Huì zōng 會宗

אופי

נקודת הצטברות.

שם

hui 會 – מפגש, להיפגש, להתאחד, להתאסף.

zong 宗  – מפגש של פקידים, בית ספר, כת, פלג אב קדום.

פירוש השם

המשמעות של hui 會 ו- zong 宗 זה להיפגש או להתאסף. הנקודה היא נקודת ההצטברות של הערוץ היכן שהצ'י והדם של התלת מחמם מתאסף.

התלת מחמם מיוחס לאש ולקיץ, המפגש של פקידים ממשלתיים בקיץ בסין העתיקה נקראת zong שניתן לתרגם אותו כפקיד או אבות קדומים. התפקיד של התלת מחמם הוא לאחד את כל תפקודי הגוף על מנת שהם יעבדו כיחידה אחת כמו תרמוסטט הפועל בצורה טובה המאפשרת סביבה נוחה לכל התהליכים המתרחשים בגוף, או כמו פקידים הנפגשים על מנת לבצע תיאום.

האבות הקדומים יכול גם להתייחס ל- yuan שמקרו בהורים שלנו. התלת מחמם אחראי על פיזור ה- yuan לכל הגוף וזו נקודת ההצטברות של הערוץ היכן שהצ'י מתאסף.

מיקום

3 צון פרוקסימלית ל- Tw-4, בגובה עם Tw-6 בשקע בין האולנה והשריר ה- extensor digitorum communis.

עזרה במיקום הנקודה

חלקו את המרחק בין Tw-4 והאפיקונדל הלטראלי לחצי, חלקו את החצי הקרוב ל- Tw-4 לחצי.

דיקור

  • אנכי 0.5 – 0.3 צון.
  • אלכסוני לכיוון הצד האולנארי או דיקור אלכסוני פרוקסימלי לכיוון המרפק או הפוך לכיוון פרק כף היד 1 – 0.5 צון.

תפקודים

מנקה את הערוץ ומיטיבה עם האוזניים.

אינדיקציות

  • כאבים בעור.
  • חירשות, טיניטוס.