Tw-4 בריכת היאנג Yáng chí 陽池

אופי

נקודת מקור.

שם

yang 陽 – המשלים של היין.

chi 池 – בריכה, אגם קטן.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בשקע קטן המזכירה בריכה היכן שמים או yuan qi יכולים להתאסף.

שם הנקודה מרמז על היכול שלה לקרר חום.

התלת מחמם הוא אחראי על פיזור ה- yuan qi לכל הגוף. זאת נקודות המקור של התלת מחמם לכן היא כמו בריכה של yuan, ה- yuan הינו האש של השר שנותן סטימולציה לכל הגוף ולכן יש לו אופי יאנגי.

בריכה היא המקום שהמים מתאספים .שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לווסת התמרה של נוזלים ולקרר.

מיקום

בחלק הדורסלי של כף היד, בגובה פרק כף היד, בשקע אולנארית לגיד השריר  extensor digitorun communis  ורדיאלית לגיד שריר ה- extensor digiti minimi.

עזרה במיקום הנקודה

חפשו את שני צידי הגיד תוך תנועה כפית וגבית של כף היד.

העבירו את האצבע בתוך הרווח בין אצבע 4 ל- 5 עד שתפלו לתוך שקע באזור פרק כף היד.

דיקור

מעט אלכסוני ופרוקסימלי 0.5 – 0.3 צון.

אלכסוני לכיוון הצד הרדיאלי של פרק כף היד 1 – 0.5 צון לבעיות של הגידים בפרק כף היד.

תפקודים

 • מנקה חום.
 • מיטיבה עם ה- yuan qi.
 • מרפה גידים ורצועות משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

Yuan Qi

התלת מחמם אחראי על פיזור צ'י מקור לכל הגוף, צ'י המקור נכנס למרידיאנים בנקודות המקור, זאת נקודת המקור של הערוץ לכן הנקודה יכולה לחזק את ביטוי צ'י המקור בכל הגוף במיוחד במחלות של חוסר. ולכן גם יש לנקודה יכולת לחזק את הצ'י של הכליות למשל במצבים של חירשות וטיניטוס.

 

טחול וקיבה

הנקודה מווסתת את הקיבה והטחול במיוחד בשילוב עם St-42 (נקודת מקור של הקיבה), הצירוף של שתי הנקודות יעיל במצבים שהאדם עייף וחסר אנרגיה, זה שילוב של:

 • post natal qi St-42
 • pre natal qi Tw-4.

ויסות נוזלים במחמם התחתון

לנקודה יכולת לקדם התמרה והוצאה של נוזלים במחמם התחתון במיוחד בשילוב עם  Bl-64.

הפרעות מחזור

בגלל הקשר של הנקודה לצ'י המקור יש לנקודה קשר ל- Ren Mai וה- Chong Mai ולכן יש לה יכולת לווסת את הצ'י והדם של שני המרידיאנים, לכן ניתן להשתמש בנקודה למחזור לא סדיר או כואב.

ניקוי חום

כנקודת מקור של ערוץ הקשור עם הציר Shao Yang שתפקידו להזיז חום מהפנים לכיוון החוץ יש לנקודה יכולת לנקות חום.

פרק כף היד, מפרק הירך, הקרסול וכתף

נקודה חשובה לטיפול בבעיות בפרק כף היד, מפרק הירך, הקרסול והכתף.

אינדיקציות

 • בעיות מחזור.
 • מעוררת את בלוטת התריס.
 • לקוי למידה.
 • כאב ראש בעורף כתוצאה של פלישה של רוח.
 • כאב ב- כתף, זרוע.

סינדרומים

 • חוסר בצ'י ויין הכליות.
 • חולשה של הטחול והקיבה.

צירופים

 • מחזקת את התלת מחמם ויצירת הצ'י: St-42, Tw-4
 • פתיחה של מעברי המים בחלק התחתון של הגוף: Tw-4, Bl-64.
 • ויסות וחיזוק התלת מחמם: Cv-6, Cv-12, Cv-17, Tw-4, Bl-22.
 • חיזוק היאנג והמקור:  Bl-23, Gv-4, Ki-7, Cv-4, Tw-4.
 • האצת פעולת העיכול: Bl-20, Bl-21, Sp-2, Cv-12, Tw-4.