Tw-22 חור העצם ההרמוני Hé liáo 和髎

שם

he 和 – הרמוני, שלווה, להתאחד.

liao 髎 – חור בעצם.

פירוש השם

הציר השמימי אמר שכאשר הכליות נמצאות בהרמוניה האוזניים יכולות לשמוע את 5 הצלילים, מכיוון שהנקודה מטפלת בבעיות שמעיה היא יכולה להרמן את הכליות.

הנקודה היא גם נקודת הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל וה- Tai Yang של היד פירוש נוסף של ה- he היא להתאחד.

מיקום

כ- 0.5 צון אנטריורית לגבול העליון של שורש האוזן, בשקע קטן באספקט האנטריורי של גבול פאת השיער.

עזרה במיקום הנקודה

הנקודה שוכנת פוסטריורית להיכן שניתן להרגיש את העורק הטמפוראלי השטחי.

דיקור

אלכסוני 0.5- 0.3 צון.

Jing – Lou

 • נקודת יציאה.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang.
 • הצטלבות עם ה- Tai yang של היד.

תפקודים

 • מסלקת רוח.
 • מפיגה כאב.
 • מיטיבה עם האוזניים.
 • מבריקה את העיניים.

אינדיקציות

 • טיניטוס, חירשות.
 • כאב וכבדות של הראש.
 • נזלת.
 • נעילת לסתות.
 • סטייה של הפה.