Tw-20 זווית הנכד Jiǎo sūn 角孫

שם

jiao 角 – זווית, פינה, קרן.

sun 孫 – נכד, צאצאים, נבט, קטן.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקום שלה בחלק העליון בזווית של האוזן.

Sun גם יכול לציין קטן, שם הנקודה מרמז על הענף הקטן שיוצא מי הנקודה לכיוון ערוץ ה- Shao Yang של הרגל.

הנכד הוא ההמשכיות של המשפחה המחברת את הדורות הבאים עם העבר, התלת מחמם גם מחבר בין העבר לעתיד הוא מחבר את ה- Yuan עם הצ'י הנרכש. הנקודה ממוקמת ב- apex של האוזן היכן שהערוץ מבצע זווית סביב האוזן כמו הנכד שהוא הסוף של השושלת לפני שהוא עובר את הפניה לדורות הבאים.

מיקום

בצד הראש, בדיוק בגובה קצה האוזן  (apex of ear), כאשר האוזן מקופלת קדימה.

דיקור

אנכי 0.5 – 0.3 צון.

Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.
  • הצטלבות עם ה- Tai Yang של היד.

תפקודים

  • מיטיבה עם האוזניים.
  • מיטיבה עם החניכיים, שיניים ושפתיים.
  • מסלקת חום.

אינדיקציות

  • הפסקת עישון.
  • נפיחות וכאבים בחניכיים.
  • יובש בשפתיים.
  • כאבי שיניים.
  • טיניטוס, חירשות.