Tw-2 שער הנוזלים Yè mén 液門

אופי

 • נקודת מעיין.
 • נקודת מים.

שם

ye 液– מים, נוזלים.

men 門 – שער, דלת.

פירוש השם

Tw-2 הינה נקודת מעיין ומים של התלת מחמם, מכיוון שהתלת מחמם אחראי על הפיזור של המים בשלוש המחממים נקודת המים שלה מאוד חשובה. המשמעות של הסימן  ye 液 הינם הנוזלים העבים יותר של הריריות דבר המדגיש את יכולת הלחלוח של הנקודה. הסימן men 門 שער מתייחסת ליציאה וכניסה של הצ'י בנקודה. שם הנקודה מרמז על היכולת של הנקודה לטפל בחום ע"י לחלוח וויסות של מעברי המים.

התלת מחמם אחראי על מעברי המים בשלושת המחממים, הנקודה היא נקודת המים של התלת מחמם ויש לה את היכולת לווסת את מעברי המים במצבי עודף או לייצר נוזלים במצבי חוסר.

לתלת מחמם יש תפקיד חשוב בשמירה על איזון בין המים לאש, התלת מחמם הוא התרמוסטט של הגוף, כנקודת מים הנקודה מווסתת את המצאות המים בתוך האש ובכך מאפשרת לתלת מחמם לשלוט על המים בגוף.

מיקום

כאשר היד מאוגרפת קלות, בין האצבעות 4,5,  0.5 צון פרוקסימלית לקצה העור המחבר בין שני האצבעות.

דיקור

אנכי 0.5 – 0.3 צון.

תפקודים

 • מטהרת חום מהמחמם העליון ומיטיבה עם האוזניים.
 • מרגיעה את ה- Shen.
 • משפעלת את הערוץ ומפסיקה כאב.

הערות

ניקוי חום

נקודות המעיין מנקות חום, הנקודה יכולה לנקות חום בעיקר חום הפוגע באזורים החיצוניים של הגוף כגון חום סיסטמי, חום באוזניים, עיניים אבל יש גם לנקודה יכול לנקות חום מהלב.

ניקוי חום מהאוזניים

הערוץ הראשי מגיע לחלק האנטריורי והחלק הפוסטריורי של האוזן ובנוסף הוא גם חודר לתוך האוזן, לכן הנקודה יכולה לנקות חום מהאוזניים (טיניטוס, חירשות וכאבי אוזניים).

ניקוי חום מהעיניים

הערוץ הראשי מגיעה לחלק האינפריורי ולקנטוס החיצוני של העין ולכן הנקודה יכולה לנקות חום מהעיניים (עיניים אדומות, יובש בעיניים ועיניים דומעות). לכל נקודות המעיין של מרידיאני היאנג של היד יש יכולת לנקות חום מהעיניים (Li-2,   Si-2 ו- Tw-2).

ניקוי חום מהלב

הערוץ קשור בקשרי "פנים – חוץ" עם ערוץ ה- Jue Yin של היד שתפקידו הפיסיולוגי לנקות חום מהלב, לנקודה יכול לנקות חום מהלב (פלפטציות, מניה, בהלה).

כתף ואצבעות הידיים

לנקודה השפעה על הכתף ואצבעות הידיים.

5 התנועות

המים בתוך האש מווסתים את האש של התלת מחמם.

חוסר במים בתוך האש יגרום להתגברות של האש ולמעגל של הרס היין, האש יגרום לפגיעה נוספת בנוזליים.

עודף מים בתוך האש יגרום להחלשה של האש ולהצטברות של נוזלים ומים בתוך הגוף.

אינדיקציות

 • דלקת אוזניים באוזן האמצעית, טיניטוס, חירשות.
 • מחלות חום.
 • ורטיגו.
 • כאבים בחניכיים.
 • כאב ראש.
 • כאבי גרון, יובש בגרון, איבוד הקול.
 • כאבים בפרק כף היד ואצבעות הידיים.

סינדרומים

חום ולחות בכבד וכיס המרה המשפיעים על האוזניים.

צירופים

 • נוזלים באוזנן התיכונה אצל ילדים: Tw-2, St-36.
 • טיפול סימפטומאטי לכאב ראש: Gb-20, Tw-2, Tw-3, Liv-3, Bl-60.