Tw-19 נשימת הגולגולת Lú xi 顱息

שם

lu 顱– גולגולת.

xi 息 – לעצור, מנוחה, נשימה.

פירוש השם

שם הנקודה משקפת את המיקום, כשאדם נח בשכיבה על הבטן, הנקודה נמצאת במפגש הגולגולת עם הכרית.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להרגיע מחשבות שלא נותנות לראש מנוח.

המשמעות של Xi יכולה גם להיות נשימה, לכן שם הנקודה יכולה להתייחס ליכולת שלה לטפל בקשיים בנשימה.

מיקום

פוסטריורית לאוזן, בשקע קטן על עצם 2/3 המרחק מ- Tw-17, על הקו בין Tw-17 ל- Tw-20, בשולי האוזן.

דיקור

שטחי לאורך הערוץ 0.5 – 0.3 צון.

תפקודים

  • מיטיבה עם האוזניים.
  • מרגיעה פחדים ומחשבות.

אינדיקציות

  • חירשות, טיניטוס, כאבי אוזניים.
  • גירוד בפנים.
  • חוסר יכולת להירדם.
  • סחרחורת.