Tw-18 עורק מכווץ Chì mài 瘛脈

שם

chi 瘛– למשוך, זעזוע, התכווצות.

mai 脈 – דופק, כלי דם.

פירוש השם

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בכיווצי שרירים בצוואר ובכתפיים במיוחד על רק של מתח או חשיפה לרוח קור.

משתמשים בנקודה על מנת לטפל במחלה שנקראת chi zhong, אשר גורמת למתח ומשיכה של השריר ומיד לאחר מכן להרפיה של השריר, סוג כזה של כיווץ משויך לרוב לאפילפסיה או להתקפים פסיכוטיים.

מיקום

פוסטריורית לאוזן, בשקע קטן על עצם המסטואיד, בשליש המרחק מTw-17 על הקו המחבר בין  Tw-17 ל- Tw-20, בשולי האוזן.

דיקור

שטחי לאורך הערוץ 0.5 – 0.3 צון.

Jing –  Lou

הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומרגיע פחד.
  • מיטיבה עם האוזניים.

אינדיקציות

כאב ראש.

חרשות, טיניטוס.

כאב מאחורי האוזן.