Tw-14 חור בעצם הכתף Jiān liáo肩髎

שם

jian 肩 – כתף.

liao 髎 – חור בעצם.

שם הנקודה מתייחס למיקום והיכולת שלה להשפיע על הכתף.

מיקום

כאשר היד מורמת באבדוקציה, באזור המוצא של שריר ה- deltoid, בשקע פוסטריורית ואינפריורית לקצה הלטראלי של האקרומיון. (Li-15 ממוקמת בשקע אנטריורית ואינפריורית לקצה הלטראלי של האקרומיון)

דיקור

 • כאשר היד מורמת באנדוקציה דיקור אנכי לכיוון מרכז האקסילה 1.5 – 1 צון.
 • דיקור אלכסוני לכיוון המרפק 2 – 1.5 צון.

Jing  – Lou

נקודת Yang Qiao Mai.

תפקודים

 • מסלקת רוח ולחות.
 • מקלה על כאב ומיטיבה עם מפרק הכתף.

הערות

נקודה חשובה לטיפול בהפרעות של הכתף במיוחד בחלק הפוסטריורי, לטראלי של הכתף.

פגיעה בכתף יכולה לנבוע:

 • מפגיעה של רוח קור, לחות וחום.
 • סטגנציה של צ'י ודם מפגיעה טראומתית.
 • חוסר בצ'י ודם מעבודה קשה או גיל מבוגר.
 • ניתן להשתמש בנקודה לכל המצבים.

אינדיקציות

 • לחץ דם גבוהה.
 • שיתוק של הגפיים העליונות.
 • זיעה מרובה.
 • כל בעיות הכתף.