Tw-13 מפגש עצם הכתף Nào Huì 臑會

שם

nao 臑 – העצם העליונה של הזרוע.

hui 會 – להיפגש, להתכנס, להתחבר.

פירוש השם

שם הנקודה מציין את המיקום וההשפעה שלה על הכתף והזרוע.

שם הנקודה מרמז על היותה נקודת  ההצטלבות עם ה- Yang Wei Mai.

מיקום

בזרוע העליונה במפגש של  הקו המחבר בין Tw-14 ל- Tw-10 עם הגבול הפוסטריורי של שריר הדלטואיד, בערך שני שליש המרחק בין שני הנקודות.

עזרה במיקום הנקודה

מקמו את הנקודה בשקע בתוך שריר הטריסיפס, פוסטריורית להומורוס (בין ראש הארוך והלטראלי של הטריספס).

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

תפקודים

  • מווסתת צ'י ומתמירה ליחה.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

גויטר וסקאפולה

כמו הרבה מהנקודות השכנות: Lu-3, Li-13, 14, Tw-10 יש לנקודה אינדיקציות לטיפול בגויטר וסקאפולה. שתי האינדיקציות הללו מערבות הצטברות של ליחה, חום וסטגנציה של צ'י. היכולת של הנקודה לטפל בבעיה נובעת ממסלול הערוץ העובר בצוואר, והיכולת של הערוץ לווסת נוזלי גוף וצ'י.

עיניים

כמו Li-14 ניתן להשתמש בנקודה להפרעות של העיניים.

זרוע עליונה וכתף

ניתן להשתמש בנקודה לכאב של הזרוע העליונה, וכתף.

אינדיקציות

  • גויטר, סקופולה.
  • מחלות עיניים.
  • חוסר יכולת להרים את היד.
  • כאב בכתף המקרין לזרוע.

צירופים

  • גויטר: Tw-13, Si-16.
  • גויטר, גידולים בצוואר ונפיחות בצוואר: Lu-3, St-11, Tw-13.