Tw-12 עקבות הנחל שנמוג והתפזר Xiāo luò 消濼

שם

xiao 消 – לפזר, לסלק, להוציא.

lou 濼 – תחתית הנהר.

שם הנקודה מתאר שקע באדמה הנשארת באדמה לאחר שהמים התפזרו. דבר שבא לציין שהנקודה קשורה לתלת מחמם ושהיא נמצאת בשקע.

שם הנקודה מתייחס לטבע הצלול והמקרר של המים היכול לנקות חום ולהרבות צמא. שם הנקודה מרמז על מים שהתפזרו כמטפורה של התלת מחמם המפזר מים בכל הגוף.

מיקום

בזרוע, על קו המחבר את Tw-10 עם Tw-14, 4 צון פרוקסימאלית ל- Tw-10 ו- 6 צון דיסטאלית ל- Tw-14.  

עזרה במיקום הנקודה

חלקו את המרחק בין Tw-10 ל- Tw-14 לחצי, מקמו את הנקודה 1 צון דיסטאלית לנקודות האמצע.

מקמו את הנקודה בשקע בתוך שרירי ה- Triceps, בין שני הראשים.

דיקור

אנכי או אלכסוני 2 – 1 צון.

תפקודים

משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • צוואר תפוס.
  • כאב ראש.
  • כאב שיניים.