Tw-1 שער מתפרץ Guān chōng 關衝

אופי

 • נקודת באר.
 • נקודת מתכת.

שם

guan 關 – מעבר, שער, דלת.

chong 衝 – מרכזי, כביש, להתפרץ, להסמיק.

פירוש השם

שם הנקודה משקף את היותה נקודה ראשונה על הערוץ המקום שבו הצ'י מחליף פולאריות (נקודת באר) ומתפרץ לתוך הערוץ.

שם הנקודה מרמז על היותה נקודת מתכת, המתכת נותנת לנו את הגבולות  של הגוף, האש יכולה להמיס את המתכת ובכך לעשות שער בתוך המעטפת.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לסלק פתוגניים חבויים בעזרת פתיחת שער לחיצון.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בפתוגנים של רוח וחום המתפרצים לחלק העליון של הגוף, הנקודה יכולה לפתוח שער על מנת שהפתוגנים ישתחררו מהגוף, פתיחת השער הינה דימום הנקודה.

מיקום

באספקט הדורסלי של אצבע מ"ס  4, 0.1 צון לטראלית לפינת הציפורן.

דיקור

אנכי 0.3 – 0.1 צון.

רשת Jing – Lou  

נקודת כניסה.

נקודת יציאה של ה- T.m.m.  של ה- Shao Yang של היד.

תפקודים

 • מנקה חום מהמחמם העליון.
 • מיטיבה עם האוזניים והלשון.
 • משפעלת את הערוץ ומפסיקה כאב.

הערות

ניקוי חום מהצד השני של הערוץ

לנקודות הבאר יש יכולת לנקות חום מהצד השני של הערוץ, במקרה הזה מדובר בחום:

 • מפלישה של רוח חום.
 • חום ממקור פנימי.
 • חום שמקורו מהכבד שעובר לערוץ ה- Shao Yang.

החום חוסם את ערוץ ה- Shao Yang של היד ונראה סימפטומים כגון: טיניטוס, כאבי אוזניים, כאב ראש, סחרחורות, עיניים אדומות, כאבי גרון וכ'ו. במצב זה ניתן לדמם את הנקודה.

חום ברמת ה- wei הצ'י

באופן כללי נקודות של ערוץ ה- Jue Yin של היד מטפלות בפלישה של חום לרמות ה- Ying והדם (פגיעה יותר במעטפת הלב), ואילו נקודות על ערוץ ה- Shao Yang של היד מטפלות בפלישה של חום לרמת ה- Wei וה- צ'י (פגיעה בריאות). הנקודה טובה לטיפול ברוח חום הפולש למחמם העליון ופוגע ברמת הצ'י וה- Wei, צמרמרות וחום לסירוגין, כאב ראש, כאב גרון ועיניים אדומות. אבל מכיוון שהנקודה נמצאת במעבר שבין שני המרידיאנים היא יכולה גם לטפל בחום שפולש לרמת ה- Ying והדם.

לשון

ערוץ ה- T.m.m. עולה לגרון, לנקודה יכולת לטפל בנוקשות של הלשון על רקע של חום הפוגע בנוזלי גוף, לשון סדוקה, וכאב בשורש הלשון.

5 התנועות

המתכת בתוך האש נותנת לאש את הגבולות.

עודף מתכת בתוך האש תמנע מהביטוי של האש לצאת מחוץ לגבולות של הגוף ולמשל לאדם יהיה קשה לעשות קשרים חברתיים.

חוסר מתכת בתוך האש תוביל לחוסר בגבולות בינו לבין הסביבה והאדם הייה קשוב יותר לסביבה מאשר על עצמו.

אינדיקציות

 • מפסיקה פרכוסים.
 • חום ללא הזעה.
 • כאב גרון, דלקת שקדים.
 • פה יבש.
 • כאב אוזניים.
 • עיניים אדומות.
 • בעיות כתף.

סינדרומים

סילוק חום ורוח וחום.