Secondary menu

שחלות פוליציסטיות

טיפול בשחלות פוליציסטיות ואי פריון מאת אודי לוריא

שחלות פוליציסטיות הינה הפרעה אנדוקרינולוגית הקיימת בכ- 5%-10% מהנשים בגיל הפריון. הסימנים הקליניים המאפיינים הפרעה זו הם:

  • מחזור לא סדיר- מיעוט מחזורים (בין 4-9).
  • בבדיקות אולטרא- סאונד השחלות יראו מוגדלות ועם מספר גדול של זקיקים היוצרים מראה של שרשרת פנינים.
  • רמות הורמונים חריגות- יחס הפוך בין הורמון ה FSH (ההורמון האחראי לגרות את השחלה ליצר זקיקים)  ל- LH (הורמון ההצהבה, האחראי לגרימת הביוץ ואף לתיפקודו של הגופיף הצהוב לאחר הביוץ) כך שרמות ה LH גבוהות מאלו של ה FSH ונמצאות ביחס של כ – 1:3 (בעבר ניתן לסימן זה משקל גדול, אך כיום פחות).
  • הורמוני מין זכריים- מופרשים ברמה מוגברת ומתבטאים בשיעור יתר, אקנה והשמנה.
  • רמות שומנים חריגות – גבוהות או נמוכות.
  • תנגודת לאינסולין וסכרת.
  • אי פריון

שחלות פוליציסטיות ואי פריון

הסיבה העיקרית לפגיעה בפריון בנשים פוליציסטיות נובעת ממיעוט הביוצים או מהעדרם כלל. במצב תקין, בכל חודש, לאחר הווסת, מספר ביציות מתחילות להתפתח בשחלה (בתוך זקיקים) כשבסופו של תהליך,  אמורה ביצית אחת להבשיל ולחרוג מהזקיק– התרחשות הביוץ. בנשים פוליציסטיות, מספר זקיקים מתחילים להתפתח, אך אף אחד מהם לא הופך לזקיק מוביל והתהליך נעצר. הזקיקים אינם עוברים תהליך התנוונות וספיגה והופכים לציסטות.

שלב תוכן
by Dr. Radut