St-9 קבלת האדם Rén yíng 人迎

אופי

 • נקודת ים הצ'י.
 • נקודת חלון לשמיים.

שם

ren – בן אדם, איש.

ying 迎 – לנבא, לקבל, לברר.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקום של הנקודה בצוואר היכן שהמזון עובר לתוך הקיבה על מנת לייצר צ'י, על פי שלוש האוצרות הצ'י קשור לאדם.

מישוש הדופק ליד הנקודה יכול לסייע לאישוש הפרוגנוזה של המטופל על פי 9 הדפקים הקלאסיים.

יש אנשים שלא אומרים את מה שהם חושבים על מנת להימנע מעימות, דבר היכול לגרום להצטברות של כעס שיכול לבוא לידי ביטוי כגוש בגרון. קבלת האדם היא נקודה חשובה לטיפול בכעס המצטבר בזה שאנחנו רוצים לרצות אנשים אחרים.

מיקום

בגובה הגרוגרת, 1.5 צון לטראלית, בשקע אנטריורית לשריר ה- Sternocleidomastoid.

עזרה במיקום הנקודה

ניתן לבקש מהמטופל להפנות את הראש הצידה, על מנת להבליט את גבולות שרירי ה- Sternocleidomastoid.

 

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

אזהרה
 • צריך להיזהר לא לפגוע ב- carotid artery. בכדי להימנע מפגיעה בעורק צריך למצוא אותו ולהסיט אותו הצידה עם האצבע.
 • אסורה במוקסה.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.
 • נקודה על ה- Yang Qiao Mai

תפקודים

 • מוסתת צ'י ודם ומרגיעה צי' מורד.
 • מיטיבה עם הגרון והצוואר.
 • מרגיעה כאב.

הערות

חלון לשמיים

זאת נקודות חלון לשמיים ה- Su wen מציין במצב של כאב ראש על רקע של יאנג מורד, מלאות של החזה עם קשיי נשימה לבחור את St-9.

הנקודה יכולה להחזיר את הזרימה ההרמונית  של הצ'י בין הגוף לראש. במיוחד כאשר צ'י מורד מעלה על רקע של חוסר הרמוניה של הצ'י בחלק התחתון של הגוף.

בראש זה מביא לכאב ראש, סחרחורות, אודם של הפנים והצוואר.

בצוואר הצ'י נתקע וגורם לסקופולה וגויטר.

במחמם העליון והאמצעי יש פגיעה בירידה הנורמאלית של צ'י הריאות והקיבה המוביל להקאות, רעד, צפצופי נשימה, אסטמה ומלאות בחזה.

ים הצ'י

זאת נקודת ים הצ'י ביחד עם Gv-14, 15 ו- Cv-17. ים הצ'י נמצא בחזה ולכן יש לנקודות ים הצ'י יכולת לווסת את הצ'י בחזה (Zhong Qi).

כאשר יש עודף בים הצ'י (סטגנציה של צ'י בחזה)  נראה מלאות בחזה, נשימה מהירה ופנים אדומות.

כאשר יש חוסר בים הצ'י נראה חוסר אנרגיה וקול חלש.

כנקודת ים הצ'י יש לנקודה יכולת לווסת צ'י בחזה. בגלל שזאת גם נקודת ים הצ'י וגם נקודת חלון לשמיים היא נקודה חשובה לוויסות של צ'י בכל הגוף.

לחץ דם גבהה

בגלל היכולת של הנקודה להוריד צ'י מורד יש לה יכולת לטפל בלחץ דם גבוה.

אבחון – דופק

בעבר מישוש של הדופק בנקודה נחשב לחלק חשוב באבחון, הדופק ב- St-9 נחשב כדופק העליון, Lu-9 דופק אמצעי ואילו הדופק ב- St-42 לדופק התחתון.

אינדיקציות

 • שקדים נפוחים, גרון נפוח וכואב, נפיחות של בלוטת התריס.
 • שיעול שבא מהגרון, אסטמה, קשיי נשימה, יבלות על מתרי הקול.
 • מווסתת לחץ דם (גבוה או נמוך).
 • הקאות, שלשולים.
 • כאב ראש, סחרחורות, פנים אדומות.
 • סינדרומים
 • צ'י מורד של הקיבה.
 • צ'י מורד של הריאות.