St-5 קבלה גדולה Dà yíng 大迎

שם

da – גדול.

ying  – לברך, לקבל.

 • הנקודה נמצאת פרוקסימלית להצטלבות הערוץ עם ה-   Yang Ming של היד, זו הנקודה שבה ערוץ ה- Yang Ming של הרגל מקבל את ערוץ ה- Yang Ming  של היד.
 • הנקודה ממוקמת בלסת התחתונה שנקראת עצם הקבלה הגדולה. מכיוון שהלסת עוזרת לקיבה לקבל את המזון בעזרת הלעיסה.

מיקום

אנטריורית לזווית הלסת, בשקע, בגבול האנטריורי של שרירי ה- masseter.

עזרה במיקום הנקודה

בקשו מהמטופל לסגור את הלסת בחוזקה בכדי להבליט את שריר ה- masseter.

 

דיקור

 • משופע 0.5 – 0.3 צון.
 • אלכסוני לחיבור עם נקודות נוספות בפנים כמו: St-4 או St-6.
אזהרה

להימנע ממניפולציה חזקה בנקודה, מחשש לפגיעה בעורק ובווריד הפציאלי.

רשת Jing – Lou

 • נקודת התפצלות של הערוץ לשני ענפים.
 • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

מסלקת רוח ומפיגה כאב.

אינדיקציות

 • משפיעה על בלוטת ה- parotid.
 • שיתוק של הפנים, טרגמינאל נוראלגיה.
 • כאבי שיניים.
 • נפיחות של הפנים.
 • לסת נעולה.