St-4 אסם האדמה Cāng di 倉地

שם

di – אדמה, כדור הארץ.

cang – אסם, מחסן לתבואה, מחסן ממשלתי. מורכב מהסימן shi מזון למאכל, מפגש של 6 הדגנים המרכיבים את המזון, מתחת יש את הסימן פה.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת על ערוץ ה-Yang Ming של הרגל הקשור לקיבה (אדמה) שמקבלת את המזון.

הפנים מתחלקים לשלושה חלקים: האזור האף שייך לשמיים, בין האף לפה לאדם והפה לאדמה. הנקודה ממוקמת לצידי הפה לכן נקראת אסם האדמה.

הקיבה נחשבת למקור הדגנים כמו אסם, הנקודה ממוקמת לצידי הפה, הפה הוא הפתח לקיבה.

מיקום

0.4 צון ליטראלית לפינת הפה.

עזרה במיקום הנקודה

נקודה זו נמצאת בהמשך החריץ היורד מצידי האף לכיוון הפה (naso-labial groove).

 

דיקור

אלכסוני לחיבור עם נקודות בפנים כגון:  Li-20, Cv-24, St-6.

רשת Jing – Lou

 • נקודה על ה- Ren Mai.
 • נקודה על ה- Yang Qiao.
 • הצטלבות עם ה- Yang Ming של היד.

תפקודים

 • מסלקת רוח מהפנים.
 • משפעלת ופותחת חסימות בערוץ.

הערות

פנים

נקודה מקומית לסילוק רוח מהפנים, ניתן להשתמש בנקודה כאשר רוח חודרת לפנים וגורמת לסטייה של הפה.

נקודה חשובה לטיפול בכאב בפנים כגון טרגינימאל נוראלגיה.

כאב בפנים לרוב נובע מ:
 • פלישה למרידיאני הפנים של רוח קור.
 • בעירה למעלה של אש הקיבה או הכבד.
 • חום חסר על רקע של חוסר ביין.

ניתן להשתמש בנקודה ל-3 הגורמים ולעיתים מחברים את הנקודה עם St-6, Si-18, Li-20 ו- Cv-24.

The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion ממליץ לדקור את St-4 בצד הנגדי של הבעיה ולא בצד של הבעיה, זה בא להדגיש את עיקרון הטיפול של ה- Su Wen שאמר: אם יש מחלה בצד אחד לדקור את הצד השני. היום נהוג לטפל בצד הפגוע, אבל זה בא להדגיש שחשוב לטפל בצד הבריא היכן שהצי מלא במקרים כרוניים ומצבי חוסר.

רגליים

ניתן להשתמש בנקודה לבעיות ברגליים, לפי העיקרון של ה- Su Wen כאשר המחלה למטה השתמש בנקודות למעלה וההפך.

אינדיקציות

 • שיתוק של הפנים, טרגמינאל נוראלגיה.
 • הפרשת רוק מרובה או חוסר בהפרשת רוק.
 • חוסר תחושה של השפתיים והפה.
 • פצעים בשפתיים.
 • כאבי שיניים.
 • לחיים נפוחות.
 • מוסתת תאבון, אנורקסיה, בולימיה.