St-38 פתיחה צרה Tiáo kǒu 條口

שם

tiao 條 – רצועה ארוכה  וצרה, סרט, מאמר, טיעון.

kou 口 – פתיחה, פה.

פירוש השם

הנקודה נמצאת בין חלל גדול עליון St-37 שהינה נקודת הים התחתונה של המעיים הגסים, לבין חלל גדול תחתון St-39 נקודת הים התחתונה של המעיים הדקים, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לווסת את המעבר בין המעיים הדקים לגסים, מעניין לראות שהנקודה המשפיעה על המעיים הגסים באה לפני המעיים הדקים, מבחינה אנטומית זה הפוך, זה מכיוון שהתפקיד של המעי הגס הוא לדאוג למעבר חופשי, לכן לפני שהמזון עובר צריך לדאוג שיש מעבר.

מיקום

בשוק, אמצע הדרך (8 צון) בין מפרק הברך הלטראלי לבין המלאולוס הליטראלי, רוחב אצבע ליטראלית לטיביה.

עזרה במיקום הנקודה

חלקו את המרחק שבין מפרק הירך (הקו של קפל הברך) לבין הבליטה הצידית של הקרסול לשני חלקים שווים, בנקודת האמצע נמצאת St-38.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

  • מסלקת רוח לחות ומרגיעה כאב.
  • מיטיבה עם הכתף.

 

הערות

גפיים תחתונות

זאת נקודה מקומית לטיפול במגוון רחב של בעיות בגפיים התחתונות.

כתף

זאת נקודה דיסטאלית לטיפול בהפרעות של הכתף, דוקרים באותו הצד, לאחר השגת הצ'י מבקשים מהמטופל להניע בזהירות את הכתף בזמן שממשיכים לבצע מניפולציה למחט.