St-37 חלל גדול עליון Shàng jù xū 上巨虛

אופי

 • נקודת ים תחתונה של המעי הגס.
 • נקודת ים הדם.

שם

shang 上 – עליון.

ju 巨 – גדול, ענק.

xu 虛 – חלל, ריק.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקומה בתוך חלל (שקע) על השוק, הנקודה ממוקמת בחלק העליון של החלל.

St-37 חלל גדול עליון ו- St-39 חלל גדול משפעים על מערכת העיכול, צינור העיכול הינו חלל בתוך הגוף. St-37 נמצאת מעל St-39 לכן היא נקראת עליון.

בסין העתיקה היה סוס פרא שנקרא ju xu, הסוס היה מהיר ויכול לדהור למרחק. שם הנקודה נלקח משם הסוס בגלל שהנקודה יכולה לטפל בבעיות רגליים וגם יש התייחסות ליכולת ההנעה של הצ'י בנקודה.

המשמעות של xu הינו ריק, לכן היא מרמזת על התפקוד של הנקודה היכול לפתוח סטגנציה במערכת העיכול ולהביא לריקון של צינור העיכול. מבחינה פסיכולוגית שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לשחרר את מה שכבר אין לו ערך מבחינתנו ובכך להתרוקן.

Xu הוא בעל משמעות נרדפת ל- dao כריק מרכזי שהכול נולד ממנו, שם הנקודה מרמז שוב על היכולת שלו לעזור לנו להתרוקן ברמה הפיזית והנפשית.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה למלא את ים הדם במצב שים הדם ריק, מכיוון שהיא נחשבת לנקודת ים הדם.

מיקום

בשוק, 3 צון אינפריורית ל- St-36 ורווח אצבע לטראלית לטיביה.

עזרה במיקום הנקודה

תאתרו את St-36 ותכפילו את המרחק מ St-35 ל- St-36 בשניים.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

Jing-Lou

 • הצטלבות עם ה-Yang Ming   של היד.
 • על פי פרק 33 של ה- Ling Shu נחשבות לנקודות ים הדם לכן קשורות ל- Chong.

תפקודים

 • מווסתת את המעיים  ומסלקת סטגנציה.
 • מנקה חום ולחות, מקילה על שלשול ודיזנטריה.
 • מווסתת את הטחול והקיבה.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

מעיים

ספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב מציין שהמעי הגס והדק הינם תחת ההשפעה של הקיבה, הנקודה היא נקודת הים התחתונה של המעי הגס וה- Ling Shu המציין שנקודות הים התחתונות הינם הטובות ביותר לטפל בהפרעות של אברי ה- Fu.

זאת נקודה חשובה לטיפול במגוון רחב של בעיות מעיים במיוחד שלשול ודיזנטריה על רקע של קור, לחות או חום ולחות.

ניתן להשתמש בנקודה לחסימה וסטגנציה במעיים המובילה לכאב, נפיחות עצירות ואבססים במעיים.

חיזוק צ'י

מקורות קלאסיים קובעים שיש לנקודה יכולת לחזק צ'י במיוחד על רקע של חולשה של הטחול והקיבה.

ריאות

ניתן להשתמש בנקודה להרגיע קשיי נשימה ואסטמה, בגלל היכולת של הנקודה לחזק צ'י ובגלל שזאת נקודת הים התחתונה של המעי הגס הקשור עם הריאות בקשרי  "פנים – חוץ".

נקודת ים הדם

על פי ה- Ling Shu הנקודה היא נקודת ים הדם בפרק 33 של ה- Ling Shu נאמר:

"ה- chong הוא ים הדם ומקור 12 המרידיאנים, הוא עובר למעלה ל- Bl-11 ויורד למטה ויוצא ב- St-37 ו- St-39".

ניתן להשתמש בנקודה על מנת לחזק דם.

הפרעות ערוץ

כמו הרבה נקודות על הערוץ הנקודה יכולה לטפל בהפרעות של הערוץ בעיקר בגפיים התחתונות, ניתן להשתמש בנקודה לטיפול שיתוק של הגפיים התחתונות, Leg Qi, חולשת רגליים וכאב.

ניקוי חום מהקיבה

ה- Su Wen מציין שזו אחת מ 8 הנקודות לניקוי חום מהקיבה (St-30, St-36, St-37 ו- St-39 בי לטראלית).

אינדיקציות

 • שלשולים, דיזנטריה, נפיחות של הבטן, כאבי בטן, רעשים בבטן.
 • חסימת מעיים אקוטית, אפנדציטיס, חומציות יתר בקיבה.
 • אסטמה.
 • אנמיה.
 • בעיות בכתף, כאבים ברגליים.

סינדרומים

 • לחות חמה במעי הגס.
 • חום במעי הגס.
 • חום החוסם את המעי הגס.
 • קור הפולש למעי הגס.
 • יובש במעי הגס.