St-32 ארנב משתטח Fú tù 伏兔

אופי

נקודת השפעה מיוחדת של הוורידים והעורקים.

שם

fu 伏 – להתכופף, להשתטח, להתחבא.

tu 兔 – ארנב.

פירוש השם

שם הנקודה נובע ממיקומה על בליטת שריר הירך הדומה לארנב שהשתטח.

משם הנקודה עולה תמונה של ארנב מותש שרץ הרבה ביום חם, לכן ניתן להשתמש בנקודה לכאבי רגליים כתוצאה ממאמץ יתר.

מיקום

בירך על הקו המחבר את הגבול הלטראלי של הפטלה עם ה- anterior superior illiac spine, בשקע, 6 צון פרוקסימלית לגבול הסופריורי של הפטלה.

עזרה במיקום הנקודה

  • חלקו את המרחק בין ה- prominence of the greatertrochanter והגבול העליון של הפטלה לשלושה חלקים, הנקודה ממוקמת קצת סופריורית למפגש בין החלק האמצעי לתחתון.
  • גובה הפטלה נמדד בתור 2 צון, ניתן להכפיל את אורך הפטלה בשלוש.

דיקור

אנכי 2- 1 צון.

תפקודים

  • מסלקת רוח ולחות.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

חסימה של הערוץ

משתמשים בנקודה לחסימה של הערוץ בעיקר בגפיים התחתונות.

8 האזורים אצל הנשים

ה- Sagelike Prescriptions from the Taiping Era  ממליץ להשתמש בנקודה למחלות של 8 האזורים אצל נשים והם: הגינטאליה החיצוניים, החזה, רחם הפרעות של הריון, הפרעות לאחר ההיריון, דימום מהרחם, ליקוראיה, הפרעות מחזור, גושים בבטן.

נקודת ההתלכדות של כלי הדם

על פי ה- Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion זאת נקודת ההתלכדות של כלי הדם ולכן היא מאוד טובה לווסת את זרימת הדם של הלב.

אינדיקציות

  • אורטיקאריה, אדמת.
  • ניוון או נימול של הגפיים התחתונות.
  • כאב ברכיים וגב תחתון.

צירופים

השפעה על הוורידים: Liv-5.