St-26 גבעה חיצונית Wài líng 外陵

שם

wai 外 – חיצוני, בחוץ, זר. הסימן מורכב מי 夕 ערב ו- 卜 אלוהי, שמימי, כאשר התייעצו עם שריון הצב על מנת להבין את פירוש החלומות שהיו בלילה, הניבוי הייה חייב להיעשות בבקר או במשך היום לפני הערב 卜, לאחר השקיעה הניבוי כבר לא יכול להיות אקטואלי, הניבוי נמצא מחוץ לגבולות של הטקס.

ling 陵 – קבר, גבעת קבר.

פירוש השם

Ling הוא הומפון ל- ling 靈 שמשמעתו נשמה, הסינים קברו את המתים שלהם על גבעות של אדמה, שריר ה- Rectus Abdominus היכן שהנקודה ממוקמת מזכירה את אותם הגבעות. ling הינו האספקט של הנשמה שמטפלת בקרובי המשפחה לאחר המוות והיא הביטוי הטהור ביותר של ה- Jing הממלא אחרי הגורל. ערוץ ה- Yang Ming של הרגל וערוץ ה- Shao Yin של הרגל מקבילים ומשקפים את החיבור בין התורשה לנרכש.

St-26 יכולה להזין את המסע הרוחני שלנו ע"י זה שהיא מחברת בין מה שירשנו מההורים למה שרכשנו.

מיקום

בבטן התחתונה 2 צון לטראלית לקו האמצע ו-1 צון אינפריורית לטבור, בגובה של Cv-7.

עזרה במיקום הנקודה

קו 2 הצון נמצא בחצי הדרך בין קו האמצע לבין הקו הלטראלי הניתן למישוש של שריר ה- rectus abdominis.

 

דיקור

אנכי 1.5 -1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי במיוחד אצל אנשים רזים עלול לפגוע בחלל הצפק.

תפקודים

  • מווסת צ'י ומרגיעה כאב.
  • אינדיקציות
  • כאב סביב הטבור.
  • הרניה של הטבור.
  • כאבי בטן.
  • דיסמנוריאה, צניחה של הרחם.