St-23 אחדות עליונה Tài yǐ 太乙

שם

tai 太 – עליון.

yi 乙 – אחדות, אחד, המעיים של הדג, הגזע השני של הגזעים השמימיים. נבט החותר לצאת, מאמץ.

פירוש השם

Lao Tzu בספרו Tao Te Ching אמר:  "עשרת אלפים הדברים מתפרצים מדבר אחד", שם הנקודה הוא מטפורה לחיבור בין הנרכש למה שבא מההורים על מנת ליצור אחדות, אדם.

לאחר שהמזון עוזב את הקיבה St-22 (שער המעבר) הוא עובר למעיים הדקים, שם המזון נספג לגוף והופך להיות חלק מהגוף,לכן יש איחוד של מה שנרכש עם מה שקיבלנו בתורשה (קונסטיטוציה) על מנת ליצור את האדם.

מיקום

בבטן 2 צון לטראלית לקו האמצע ו- 2 צון סופריורית לטבור, בגובה של Cv-10 (שער תחתון).

עזרה במיקום הנקודה

קו 2 הצון נמצא בחצי הדרך בין קו האמצע לבין הקו הלטראלי הניתן למישוש של שריר ה- rectus abdominis.

 

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי במיוחד אצל אנשים רזים עלול לפגוע בחלל הצפק.

תפקודים

  • מתמירה ליחה, מטהרת את הלב ומרגיעה את ה- Shen.
  • מאזנת את המחמם האמצעי.

אינדיקציות

  • מניה דפרסיה, שיגעון.
  • הפרעות עיכול על רקע של אי איזון אמוציונאלי.
  • כאבי בטן, שלשולים, חוסר תיאבון.

סינדרומים

  • ליחה החוסמת את הלב.
  • חוסר בצי' של טחול.
  • חוסר ביאנג של הטחול.