St-22 שער המעבר Guān mén 關門

שם

guan 關 – לסגור, סגור, מחסום, נקודת ביקורת, הקורה על הדלת, נקודת מפנה.

men 門 – שער, דלת.

פירוש השם

הנקודה נמצאת במעבר בין הקיבה למעיים.

St-22 (guan men) נמצאת באותו הגובה עם Ki-18 (shi guan) לשתי הנקודות יש את הסימן guan (מעבר) בשמם. הצ'י של הקיבה (post natal qi) יורד דרך הנקודה על מנת להזין את ה- pre natal qi ואילו הצ'י של הכליות (pre natal qi) עולה דרך הנקודה. שמות הנקודות מרמזות על היכולת שלהם להשפיע על הצ'י הנרכש והצי התורשתי.

מיקום

בבטן, 2 צון לטראלית לקו האמצע ו- 3 צון סופריורית לטבור, בגובה Cv-11 ו- Ki-18.

עזרה במיקום הנקודה

קו 2 הצון נמצא בחצי הדרך בין קו האמצע לבין הקו הלטראלי הניתן למישוש של שריר ה- rectus abdominis.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי במיוחד אצל אנשים רזים עלול לפגוע בחלל הצפק.

תפקודים

  • מווסתת את הקיבה והמעיים.
  • שולטת על המעבר בין הקיבה למעיים.
  • מיטיבה עם מערכת השתן.

אינדיקציות

  • שלשול, נפיחות של הבטן, חוסר תיאבון.
  • בצקות.
  • בריחת שתן, דחיפות במתן שתן.

צירופים

הרטבת לילה : Ht-7, St-22.