St-1 מקבל הדמעות Chéng qì 承泣

שם

cheng 承 – להכיל, להחזיק, לקבל.

qi 泣 – דמעות.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בדיוק מתחת ל- Orbit, בשקע אשר לוכד ומכיל את הדמעות היורדות מהעין.

הנקודה מטפלת בעודף דמעות.

St-1 מקבל הדמעות הינה נקודת הכניסה של הערוץ היא מקבלת את הצ'י של הערוץ של המעי הגס, המעי הגס אחראי על לתת לדברים ללכת, שם הנקודה מציין את היכולת שלה להמשיך בתהליך השחרור שהתחיל במעי הגס.

מיקום

כאשר מביטים קדימה, הנקודה ממוקמת בדיוק מתחת לאישון בין גלגל העין והגבול האינפראורביטלי.

 

דיקור

בקש מהמטופל לסגור את העיניים ולהסתכל מעלה – דחוף את גלגל העין כלפי מעלה והכנס את המחט קודם מעט אינפריורי ואח"כ פרפנדיקולרית, בין גלגל העין לקיר האינפריורי של האורביט, 1 – 0.5 צון.

מיד עם הוצאת המחט ללחוץ עם צמר גפן על המקום כדקה בכדי למנוע המטומה.

אזהרה

אסורה במוקסה. אסור לעשות מניפולציה לנקודה.

רשת Jing – Lou

 • נקודת כניסה.
 • נקודה על ה- Ren Mai.
 • נקודה על ה- Yang Qiao.

תפקודים

 • מיטיבה עם העיניים.
 • מפסיקה דמע.
 • מסלקת רוח קור ורוח חום.
 • מנקה חום.

הערות

עיניים

St-1 היא אחת מבין שתי הנקודות המקומיות החשובות לטיפול בבעיות עיניים, השניה Bl-1.

 • הערוץ הראשי של ה- Yang Ming של הרגל מצטלב עם Bl-1 לפני שהוא יורד מתחת לעין ל- St-1.
 • הערוץ המתפצל  של ה-Yang Ming  של הרגל מתחבר עם Bl-1.
 • ערוץ ה- T.m.m. של ה- Tai Yang של הרגל מתחבר עם ערוץ ה- T.m.m. של ה- Yang Ming של הרגל על מנת ליצור רשת סביב העיניים.

לנקודה יכולת לטפל במגוון בעיות עיניים על רקע של רוח קור או רוח חום חיצוניים או על רקע פנימי כגון חוסר דם של הכבד או עליה של הרוח של הכבד.

אינדיקציות

 • מפסיקה הזלת דמעות.
 • קוצר ראייה, דלקת הלחמית, עיניים אדומות ונפוחות, כאב בעין, גלוקומה, קטראקט, דלקת בעין.
 • ספזם של העפעף, עווית של העין.
 • שיתוק של הפנים.