Sp-9 מעיין התל הייני Yīn líng quán 陰陵泉

אופי

 • נקודת ים.
 • נקודת מים.

שם

yin – המשלים של יאנג.

ling – תל, גבעה, קבר.

quan – מעין. מים לבנים הפורצים מהאדמה.

פירוש

מיקום: yin בא לציין את מיקום הנקודה בחלק הפנימי של הירך ולהבדיל אותה מ Gb-34 מעיין התל היאנגי הברך דומה לתל או גבעה, Sp-9 ממוקמת ליד הברך והיא נקודת המים של ערוץ ה- Tai Yin של הרגל, לכן Sp-9 דומה למעיין ליד תל.

שם הנקודה מרמז על היותה נקודת מים היכולה לווסת לחות.

מיקום

בחלק המדיאלי של הרגל מתחת צוואר ה- condyle של הטיביה, ובגובה הגבול התחתון של tibial tuberosity.

עזרה במיקום הנקודה

תריצו את האצבע בחריץ פוסטריורית לגבול המדיאלי של הטיביה עד שתפלו לשקע מתחת לקונדייל של הטיביה. הנקודה ממוקמת באותו הגובה עם Gb-34.

 

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

דימום

במידה ומופיע וריד באיזור הנקודה ניתן לדמם אותו במצבים הבאים:

 • טחורים חיצוניים ופנימיים.
 • דיסמנוריאה ,חוסר פריון.
 • דלקות בדרכי השתן.

רשת Jing – Lou

נקודת פיצול של הערוץ המתפצל.

תפקודים

 • מווסתת את הטחול ומסלקת לחות.
 • פותחת ומניעה את מעברי המים.
 • מטיבה עם המחמם התחתון.

הערות

התמרה וניקוז של לחות

ה- Su Wen מצהיר:

"כאשר יש מחלה בטחול, נוצרת ליחה… לחות, נפיחות ומלאות שייכים לטחול  והמחמם התחתון הינו הראשון לסבול מלחות".

זאת נקודת הים והמים של הערוץ ולכן נקודת מפתח לטיפול בהצטברות של נוזלים ולחות במיוחד במחמם התחתון, הנקודה יכולה  לתמיר ולנקז החוצה לחות ולחות חמה עודפת.

ההבדל בין Sp-9 ל- Sp-3, 5 שגם מאזנות את הנוזלים היא ש- Sp-9 יותר מסלקת את הצ'י הפתוגני (לחות) ואילו שתי הנקודות האחרות מחזקות את הצ'י ובכך מטפלות בצ'י הפתוגני.

לשלושת נקודות המים של ערוצי היין של הרגל יש יכולת לנקז לחות ולחות חמה עודפת מחמם התחתון:

 • Liv-8 בעיקר מאזור הגניטאליה.
 • Ki-10 ממערכת השתן.
 • Sp-9 יכולה לטפל בכל סינדרומים בגלל הקשר שיש לטחול ללחות.

לחות במחמם התחתון

ניתן להשתמש בנקודה כאשר לחות פוגעת במעיים (דיזנטריה, שלשולים), מערכת השתן (קשיים במתן שתן, הצטברות שתן, כאבים במתן שתן) והגניטאליה (לוקוריאה, כאב של אברי המין) על רקע של פלישה של לחות או מלחות פנימית.

הפרעות של המחמם התחתון והעליון

למרות הנטייה של הלחות לשקוע למחמם התחתון היא יכולה להשפיע על אזורים אחרים כגון:

 • במחמם האמצעי Sp-9 יכולה לטפל בלחות המפריעה לזרימה החופשית של מיצי המרה וגורמת לצהבת, נפיחות של הבטן, מלאות מתחת ללב וחוסר תאבון.
 • ערוץ הראשי, ערוץ ה-  T.m.m וערוץ החיבור הגדול של הטחול עוברים דרך החזה והצלעות הליטראליים, ניתן להשתמש בנקודה לטיפול בחום בחזה, מלאות של איזור הצלעות הליטראליים, קשיי נשימה עם חוסר יכולת לשכב בגלל נוזלים בריאות.

באופן כללי הנקודה יכולה לטפל בבצקות בכל הגוף.

כאב

מכוון שיש לנקודה יכולת לסלק לחות יש מטפלים המשתמשים בנקודה לחסימה של לחות וכאב במערכת הערוצים.

זאת נקודה חשובה לטיפול בהפרעות של הברך במיוחד כאשר זה מלווה בנפיחות.

לנקודה יכולת לטפל בהפרעות של הכתף דוקרים בצד הנגדי.

לנקודה יש יכולת לטפל בכאב גב תחתון על רקע של פגיעה באיליק פסואס.

5 התנועות

המים בתוך האדמה מזינים אותה כמו גשם המשקה את האדמה.

חוסר מים בתוך האדמה יגרום להעצמה של האש באדמה שיוביל לייבוש של האדמה ולפגיעה ביכולת שלה לבנות צ'י ולהזין את הגוף.

עודף מים בתוך האדמה יהפוך אותה לבוצית ויוביל להצטברות של לחות וסטגנציה.

אינדיקציות

 • בצקות, קשיים במתן שתן, נפריטיס אקוטי, דלקות בדרכי השתן.
 • נפיחות של הגפיים התחתונות.
 • כאבי בטן, חוסר תאבון, נפיחות של הבטן, שלשולים.
 • הפרשות וגינאליות, פליטת זרע.
 • לחץ דם גבוהה.
 • כאבי ברכיים, כאב גב תחתון.

סינדרומים

 • חוסר של היאנג של הטחול.
 • חוסר ביין של ה-קיבה.
 • לחות החוסמת את שלפוחית השתן.