Sp-8 מנגנון האדמה Dì jī 地機

אופי

נקודת הצטברות.

שם

di – אדמה.

ji – נקודה קריטית, מנגנון, מכונה.

פירוש השם

באחד מהמקורות נאמר: "האדם בנוי מ למעלה אמצע ולמטה, הנקודות העיקריות לאזורים הללו הם: Sp-21, St-25 ו-  Sp-8" למעלה, אמצע ולמטה מקבלים לשמיים, אדם, אדמה. ניתן לראות ש-  Sp-8 היא נקודה חשובה לטיפול באזור האדמה בגוף (מחמם תחתון), והיא יכולה לטפל בסינדרומים של אלמנט האדמה.

מיקום

באספקט המדיאלי של השוק, 3 צון אינפריורית ל- Sp-9 או 10 צון סופריורית למלאולוס המדיאלי, בשקע על הקו המחבר את Sp-9 עם המלאולוס המדיאלי.

 

עזרה במיקום הנקודה

הנקודה ממוקמת טפח אחד מתחת ל- Sp-9.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

 • מווסתת את המחזור וממריצה דם.
 • מאזנת את הטחול ומסלקת לחות.
 • ממתנת מצבים אקוטיים.

הערות

סטגנציה של דם ברחם

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בהפרעות של המחמם התחתון ושל האדמה.

נקודות ההצטברות של ערוצי היין מטפלות בהפרעות של הדם, הטחול מושל על הדם והערוץ שלו נכנס לבטן, מתחבר עם ה- Ren Mai ב- Cv-3, 4. ל- Sp-8 יש תפקיד חשוב בלפתוח סטגנציה של דם ברחם ובמחמם תחתון. לכן ניתן להשתמש בנקודה בדיסמנוריאה, מחזור לא סדיר, גושים בבטן בנשים על רקע של סטגנציה של דם או סטגנציה של צ'י.

כנקודות הצטברות היא מתאימה לטיפול במצבים אקוטיים ולעיתים משלבים את הנקודה ביחד עם Li-4 לטיפול בדיסמנוריאה אקוטית  בטכניקת פיזור, ניתן גם לשלב אלקטרו-אקופונקטורה.

חיזוק הטחול ותמרת ליחה

הנקודה יכולה לאזן את הטחול ולתמיר ליחה בעיקר לטיפול בנפיחות של הבטן, חוסר תאבון, קשיים במתן שתן, בצקות ולוקוריאה במיוחד כשהסימפטומים מתחזקים בזמן המחזור.

אינדיקציות

 • גושים ברחם, אמנוראיה, דיסמנוריאה, מחזור לא סדיר, דימום מהרחם.
 • בצקות, קשיים במתן שתן.
 • נפיחות של האבדומן
 • חוסר פריון, חוסר בזרע.
 • כאבי גב תחתון וברכיים.

סינדרומים

 • סטגנציה של דם ברחם.
 • חוסר בצ'י של הטחול.
 • חוסר בצ'י של הכליות.