Sp-20 הכול משגשג Zhōu róng 周榮

שם

zhou – הכול, שלם, היקף.

rong – משגשג, לכבד, תהילה, להזין.

פירוש השם

הטחול שולט על הדם ומפזר את התמצית של המזון ובכך הוא מזין את הגוף. הריאות מפזרות הזנה לכל הגוף בצורה של צ'י ונוזלים. Sp-20 נמצאת מתחת ל-  Lu-1. בגלל המיקום של הנקודה היא יכולה להשפיע גם על הטחול והריאות ובכך לתרום להזנה של הגוף.

מיקום

באספקט הלטראלי של בית החזה, מרווח הבין צלעי ה- 2, 6 צון לטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

הדרך הטובה ביותר למספר את הרווחים הבין צלעיים הוא להתחיל את הספירה כלפי מטה מן הצלע השני ,הנמצא בגובה של זווית הסטרנום.

אצל זכרים הפטמה נמצאת כמעט תמיד בחלל הבין צלעי ה-4 ואילו אצל נשים זה משתנה. קו המרדיאן נמצא 2 צון לאטרלית לקו הפטמה.

 

דיקור

אלכסוני לאורך הרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

רשת Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Tai yin של היד.

תפקודים

  • פותחת ומשחררת את החזה.
  • מורידה צ'י למטה.

אינדיקציות

  • חוסר תאבון.
  • דלקת ריאות, שיעול, קוצר נשימה.