Sp-19 כפר החזה Xiōng xiāng 胸鄉

שם

xiong – חזה.

xiang – כפר, אזור כפרי.

פירוש השם

הכוונה בכפר היא לציין את אי חשיבות של הנקודה, הכפר הוא מקום מרוחק ולא מרכזי לעומת העיר. xiong מראה את מיקום הנקודה.

מיקום

באספקט הלטראלי של בית החזה, מרווח הבין צלעי ה- 3, 6 צון לטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

הדרך הטובה ביותר למספר את המרווחים הבין צלעיים היא להתחיל את הספירה כלפי מטה מן הרווח הבין הצלע השני, הנמצא בגובה של זווית הסטרנום.

אצל גברים הפיטמה נמצאת כמעט תמיד ברווח הבין צלעי ה- 4 ואילו אצל נשים זה משתנה. קו המרדיאן נמצא 2 צון לטראלית לקו הפיטמה.

 

דיקור

אלכסוני לאורך הרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

תפקודים

  • פותחת ומשחררת את החזה.
  • מורידה צ'י למטה.

אינדיקציות

  • שיעול, קוצר נשימה.
  • כאב בכתף.