Sp-16 העצב של הבטן Fù āi 腹哀

שם

fu – בטן.

ai – עצב, סימפטיה, לרחם.

פירוש השם

שיבושים בפעילות התקינה של המעיים גורמים להשמעת קול הדומה לבכי, עצב או צער, שם הנקודה מצביע על האפשרות של הנקודה לטפל בהפרעות בבטן.

מיקום

בבטן, בשקע, בגבול הלטראלי  של שריר ה- rectus abdominis 3 צון סופריורית ל-   Sp-15. בגובה עם Cv-11 ו- St22.

עזרה במיקום הנקודה

יש מטופלים אשר הנקודה נופלת על אזור זווית כלוב הצלעות ולכן ניתן למקם את הנקודה מדיאלית יותר או ניתן למקם אותה לטראלית ברווח הבין צלעי.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

אזהרות

דיקור עמוק מדי במיוחד אצל אנשים רזים עלול לפגוע בחלל הצפק ובצד ימין לפגוע בטחול מוגדל.             

רשת Jing – Lou

  • מהנקודה יוצאת ענף ל-  Liv-14, Gb-24.
  • נקודת על ה- Yin קיבה Mai.

תפקודים

מווסתת את המעיים ומשחררת חסימות.

אינדיקציות

חסימת מעיים, עצירות, נפיחות של האבדומן.