Sp-13 היכל המעיים Fǔ shě 府舍

שם

fu – משכן, ארמון.

she – בית, מקום מגורים.

פירוש השם

בכתבים העתקים השתמשו ב- fu בצורה מטפורית לציין את המעיים, Sp-13 ממוקמת באזור המעיים.

מיקום

בבטן התחתונה, 0.7 צון מעל Sp-12 ו 4 צון לטרלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

קו 4 הצון נמצא בגבול הלטראלי הניתן למישוש של שריר ה- rectus abdominis.

 

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

במטופלים רזים דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

רשת Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Jeu Yin של הרגל.
  • הצטלבות עם ה- Shao Yin של הרגל.
  • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.
  • נקודת על ה- Yin קיבה Mai.

תפקודים

מסדירה צ'י ומפיגה כאב.

אינדיקציות

  • כאבי בטן, נפיחות של הבטן, שלשולים, עצירות.
  • הרניה.
  • גושים בבטן.