Sp-11 שער הפיסוק Jī mén 箕門

שם

ji –  צורת ישיבה קלאסית.

men – דלת.

כאשר יושבים עם הרגליים פסוקות ניתן למצוא את הנקודה. Men מתייחס לנקודת דיקור שדרכה נכנסת ויוצאת צ'י.

מיקום

בחלק המדיאלי אנטריורי של הירך, 6 צון מעל Sp-10, או 8 צון מעל הגבול העליון של פיקת הברך, מדיאלית לשריר ה- sartorius או על הקו המחבר את Sp10 עם Sp-12.

 

דיקור

אנכי או אלכסוני 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בעורק הפמורלי.

תפקודים

  • מווסתת את מעברי המים.
  • מסלקת לחות ומנקה חום.

אינדיקציות

  • חסימה במתן שתן, בריחת שתן, בצקות.
  • נפיחות וגירוד במפשעה.
  • כאבים בירך.