Si-9 כתף ישרה Jiān zhēn 肩貞

שם

jian 肩 – כתף.

zheng 貞 – ראשי, עיקרון, מדויק, יושר, הגינות.

פירוש השם

שם הנקודה משקף את היכולת שלה לשמור על תפקוד נורמאלי של הכתף.

מיקום

כאשר הזרוע צמודה לגוף הנקודה נמצאת באספקט הפוסטריורי של הכתף, 1 צון סופריורית לקפל האקסילארי הפוסטריורי.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומטיבה עם הכתף.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • בעיות כתף.
  • טיניטוס, חרשות.