Si-2 עמק קדמי Qián gǔ 前谷

אופי

 • נקודת מעיין.
 • נקודות מים.

שם

Qián 前 – מלפני, קדמי.

gǔ  谷 – עמק, במובן העתיק, מים הזורמים דרך פתח.

פירוש השם

הנקודה נמצאת לפני מפרק ה- metacarpophlangeal לכן הוא קדמי.

שלושת הנקודות הראשונות מתארות את הזרימה בערוץ מי הגיא Si-3 (גיא אחורי) דרך העמק Si-2 (עמק קדמי) ולבסוף לביצה  Si-3 (ביצה קטנה).

מיקום

בגבול האולנרי של הזרת, בשקע דיסטלית למפרק ה- metacarpophlangeal.

דיקור

אלכסוני דיסטאלי 0.3 – 0.2 צון.

תפקודים

 • מנקה רוח חום ומורידה נפיחות.
 • מיטיבה עם העיניים, גרון, אוזניים ואף.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

חום

על פי ה- Nan Jing משתמשים בנקודות המעיין לחום בגוף, לנקודה יש יכולת חזקה לנקות חום.

רוח חום

הערוץ שייך ל-  Tai Yang השולט על החלק החיצוני של הגוף ולכן לנקודה יש יכול גדולה לנקות פלישה של רוח חום מהחלק החיצוני של הגוף במיוחד בעיניים, אף ואוזניים. משתמשים בנקודה לעיניים שורפות וכואבות, עיניים אדומות, אף סתום, דימום מהאף וטיניטוס.

ריאות גרון

הנקודה יכולה לנקות חום מהריאות והגרון, כאב גרון, שיעול, חום וצמא.

 

רעילות וחום

כאשר הפתוגן חום אלים במיוחד הוא יכול להוביל לרעילות וחום המאופיין בנפיחות וכאב, משתמשים בנקודה לחזרת, נפיחות של הלחיים המקרין לאוזניים, כאב ונפיחות של הגרון והצוואר.

חום בשלפוחית שתן

הנקודה יכולה לנקות גם חום מהשלפוחית שתן בגלל הקשר השכבתי בעיקר על רקע של חום שהמקור שלו מהלב.

מלאריה

משתמשים בנקודה גם לטפל  במלאריה.

הפרעות ערוץ

משתמשים בנקודה לכאב, נוקשות, נימול וחום לאורך הערוץ מהאצבע עד הצוואר.

5 התנועות

המים בתוך האש מוסתות את הביטוי של האש בתוך המעי הדק והיא יכולה לקרר חום במעי הדק.

עודף מים באש יגרום לפגיעה באש של המעי הדק ונראה פגיעה ביכולת של המעי הדק להפריד בין טהור ללא טהור.

עודף אש במעי הדק נובעת לרוב מאש הלב העוברת למעי הדק ומשם לשלפוחית שתן.

אינדיקציות

 • טיניטוס, חירשות.
 • כאב גרון, חזרת, יובש בגרון.
 • עיניים אדומות, כאבי עיניים.
 • גודש באף, דימומים מהאף.
 • שעול יבש.
 • שעול יבש שבא מהגרון.
 • חום גבוהה ללא הזעה, פרכוסים.
 • דלקת בשלפוחית שתן.
 • חרשות, טיניטוס.
 • צוואר נוקשה, צוואר תפוס.
 • לסת נפוחה עם כאב המקרין מאחורי האוזן.
 • נוקשות וכאבים של הצוואר.
 • חוסר תחושה באצבעות הידיים.

סינדרומים

חום בשלפוחית השתן.