Si-18 חור עצם הלחי Quán jiào 顴窌

שם

Quán 顴 – עצם הלחי.

Jiào 窌  – פתח, חור, מפרק.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקום הנקודה בשקע מתחת לעצם הלחי.

מיקום

מתחת לקנטוס החיצוני של העין ובגבול התחתון של ה- zygoma.

עזרה במיקום הנקודה

חפשו בגובה של   Li-20.

דיקור

 • אנכי 0.7 – 0.5 צון.
 • אלכסוני על מנת להתחבר עםLi-4, St-6, St-7, Li-20.

אזהרה

הנקודה אסורה במוקסה.

Jing – Lou  

 • מפגש עם שלושת מרידיאני ה- T.m.m. היאנגים של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang  של היד.
 • ענף מ Bl-1 מגיע לנקודה.

תפקודים

 • מסלקת רוח ומרגיעה כאב.
 • מנקה חום ומורידה נפיחות.

הערות

נקודות מפגש T.m.m יאנג של הרגל

זאת נקודת מפגש של שלושת מרידיאני ה- T.m.m. של הרגל לכן היא יכולה לטפל בכאבים בגב התחתון עם הקרנה לרגליים.

פנים

נקודה מקומית חשובה לטיפול בהפרעות של הפנים על רקע של רוח חיצונית או פנימית. משתמשים בנקודה לשיתוק של הפנים, טרגמינאל נוראלגיה, קפיצות של העפעף וכאב שיניים של הלסת העליונה. הרבה פעמים מחברים את הנקודה עם Li-20,   St-4, St-6.

אינדיקציות

 • שיתוק של הפנים, טרגמינאל נוראלגייה.
 • נעילה של הלסתות.
 • פרפורים של העפעף.
 • עיניים צהובות.
 • כאבי שיניים, נפיחות של הלחיים, קשיים בלעיסה.
 • פנים אדומות.