Si-14 הנקודה של הכתף החיצונית Jiān wài shu 俞外肩

שם

jian 肩– כתף.

wai 外 – חיצוני, בחוץ.

shu 俞– נקודת אקופונטורה.

פירוש השם

שם הנקודה משקפת את המיקום בחלק החיצוני של הסקפולה ואת היכולת של הנקודה בלטפל בכאבים בסקפולה, כתף וגב.

מיקום

3 צון לטראלית לגבול התחתון של החוליה T1.

עזרה במיקום הנקודה

כאשר היד צמודה לגוף, 3 צון בין הגבול המדיאלי של הסקפולה לבין עמוד השדרה.

דיקור

אלכסוני 0.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

תפקודים

  • מסלקת קור ורוח ומיטיבה עם הכתף והסקאפולה.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

כאבים בכתף והצוואר.