Si-12 תופס את הרוח Bǐng fēng 秉風

שם

bing  秉 – לתפוס, לשלוט.

feng 風- רוח.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בשקע עמוק שהיד מורמת, פלישה של רוח חיצונית יכולה להיתפס בנקודה ולגרום להפרעות בכתף. בהפרעות של רוח בד"כ נראה מעורבות של כמה מרידיאנים, בנקודה שלושת מרידיאני היאנג של היד מצטלבים.

מיקום

במרכז ה- supra scapular fossa צמוד לעוקץ השכמה, מעל Si-11, בשקע הנוצר כשהיד מורמת.

עזרה במיקום הנקודה

  • חפשו את הנקודה בתנועה מעלה מ- Si-11.
  • חפשו את השקע העמוק ביותר הניתן למישוש  כאשר אתם נעים עם האצבע מהגבול המדיאלי של הסקפולה על גבי עוקץ השכמה לכיוון הלטראלי.

דיקור

אלכסוני או מדיאלי לכיוון עמוד השדרה 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

רשת Jing – Lou  

  • נקודת מפגש עם שלושת מרידיאני היאנג של היד.
  • הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

מסלקת רוח ומיטיבה עם השכמה והכתף.

הערות

רוח

זאת נקודת מפגש עם שלושת מרידיאני היאנג של היד ועם ערוץ ה-  Shao Yang של הרגל, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לסלק רוח. זאת נקודה חשובה היכולה להמריץ  את שלושת המרידיאנים על מנת לסלק רוח פתוגנית שחדרה  לשרירים של הסקאפולה והכתף.

הספר Investigation Into Points Along the Channels מציין שניתן להשתמש בנקודה בצורה רחבה יותר והוא ממליץ להשתמש בנקודה כאשר הפתחים בתוך ה- cou li אינם נסגרים כהלכה ופתוגן של רוח יכול לחדור בקלות וגורמים לשיעול עם כיח.

אינדיקציות

  • בעיות של הכתף והסקפולה, קשיים בלהרים את היד.
  • כאבים או נימול לאורך היד.