Si-11 התאספות שמימית Tiān zōng 天宗

שם

tian 天 – שמימי, שמיים, טבע.

zong 宗 – לאסוף, אב קדמון, דת, להאמין, לסגוד.

פירוש השם

שם הנקודה הוא ביטוי כללי לתופעה שמימית המתייחסות לקונסטלציה של כוכבים הממוקמות שווה מרחק מסביב לכוכב אחד. Si-11 הינה נקודה ראשית לטיפול בבעיות כתף, ומסביבה ממקמות נקודות נוספות היכולות לטפל גם בבעיות כתף.

שם הנקודה מרמזת על היכולת שלה להשפיע על החזה, אזור בגוף שנחשב שמימי.

שם נוסף של הנקודה הוא אב קדמון שמימי, שם הנקודה מרמזת על היכול שלה לחזק את הקשר הנכון עם אבות הקדומים שלנו על מנת שנוכל להתחבר עם השמיים, ה- dao. האבות הקדומים זה סמל לדפוסי המחשבה שקיבלנו מהאינטראקציה שלנו עם ההוריים שלנו, שהם קיבלו מההורים שלהם וכו'. כאשר אנחנו מקבלים את הדברים הרעים והטובים בהורים שלנו זה מאפשר לנו להשתחרר מדפוסי החשיבה הלא טובים שלנו על מנת להתחבר חזרה ל- dao. לנקודה יש יכולת לטפל בבעיות כתף שהרקע שלהם הם יותר אמוציונאליים.

מיקום

על הסקפולה, במרכז ה- infra scapular fossa, שליש המרחק מהגבול התחתון של עוקץ השכמה ו- 2/3 מעל זווית השכמה, אמצע הדרך בין החלק המדיאלי לחלק הלטראלי של השכמה.

עזרה במיקום הנקודה

עוקץ השכמה נמצא בגובה של Si-10. הנקודה נמצאת בגובה של T4 ובגובה של אמצע הדרך בין Si-9 ל-   Si-10.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Shao Yang של הרגל.

תפקודים

  • מזיזה צ'י ופותחת את החזה והצלעות הליטראליים.
  • מיטיבה עם השדיים.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

סקאפולה

זאת נקודה חשובה לכאב באזור הסקאפולה כתוצאה מנקע, פתוגן, שימוש יתר, יציבה לא טובה, סטגנציה של צ'י הכבד או כאב שמוקרן מי מחלה בכיס המרה (הצטלבות עם ערוץ ה- Shao Yang של הרגל).

בית החזה וחזה

לנקודה יש יכולת גבהה לפתוח סטגנציה של צ' בבית החזה בעיקר על רקע של סטגנציה של צ'י הכבד. ניתן לראות הקשר בין ערוץ ה- Tai Yang של היד לבין ערוץ ה- Jue Yin של הרגל על פי קשר אמצע יום אמצע לילה.

שדיים

הנקודה נמצאת מאחורי השדיים משתמשים בנקודה בצירוף של נקודות כגון Si-1 ו-  Cv-17 למגוון הפרעות של השדיים כולל כאב, גושים וחוסר בחלב.

אינדיקציות

  • דלקת בשד.
  • אסטמה, שיעול.
  • שיהוקים.
  • הפרעות בכתף וסקפולה.

סינדרומים

סטגנציה של צ'י של הכבד.