Lu-4 שומר לבן Xiá bái 俠白

שם

xiá 俠 – להגן, לשמור, גיבור.

bái 白 – לבן.

פירוש השם

לבן זה הצבע השייך לאלמנט המתכת, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להגן על הריאות.

לפעמים יש לסימן xia משמעות של הסימן jia שמשמעותו לצבוט משני הצדדים. Lu-4 נמצאת בין העור הלבן והאדום של הזרוע, לכן שם הנקודה יכול להצביע על מיקום הנקודה.

מיקום

באספקט האנטריורי לטראלי של הזרוע, 4 צון אינפריורית לקפל האקסילארי, בשקע בין הגבול הלטראלי של השריר ה- biceps לעצם ה- humerus.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מורידה את צ'י הריאות ומרגיעה שיעול.
  • מווסתת צ'י ודם בחזה.
  • פותחת סטגנציה של צ'י ודם לאורך הערוץ.

אינדיקציות

  • קוצר נשימה, אסטמה, שיעול, קשיים בנשימה.