Lu-3 ארמון שמימי Tiān fǔ 天府

אופי

נקודת חלון לשמיים.

שם

tiān 天 – שמימי, שמיים, טבע.

fǔ 府 – בית אוצר, ארכיון, מחסן, ארמון, אחוזה.

פירוש השם

שם הנקודה מרמז על היותה נקודת חלון לשמיים.

לנקודה השפעה על ה- Pò, משכן ה- Pò הוא בארמון הריאות. הנקודה יכולה לעזור לנו לסלוח ולהשתחרר מהעבר ולהיות פתוחים להשפעה השמימית הנמצאת בתוכנו.

tian fu הוא ביטוי עתיק לשדיים היכן שהחלב מאוחסן, תזכורת למיקום הנקודה.

מיקום

הנקודה נמצאת באספקט האנטריורי לטראלי של הזרוע, 3 צון אינפריורית לקפל האקסילרי ו– 6 צון סופריורית ל– Lu-5 בשקע שבין הגבול הלטראלי של שריר ה- bicep branchi לעצם ה-humerus .

עזרה במיקום הנקודה

חלקו את המרחק שבין קפל בית השחי לשיפוע המרפק מצד האמה לשלושה חלקים שווים. Lu-3 ממוקמת במפגש שבין החלק העליון והחלק האמצעי.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מנקה חום מהריאות ומורידה את הצ'י של הריאות.
  • מקררת דם ומפסיקה דימום.
  • מרגיעה את ה- Pò.

הערות

כבד פולש לריאות

הנקודה מטפלת במצב שבו הכבד פולש לריאות, ענף מערוץ ה- Jue Yin של הרגל חוצה את הסרעפת ומתפזר בתוך הריאות, אם אש של הכבד פורצת מעלה היא עלולה לצרוב את הריאות ולפגוע בריאות ונראה דימום מהאף והפה, שיעול עם פנים אדומות, אסטמה שתוחמר בזמן כעס.

נקודת חלון לשמיים

כנקודות חלון לשמיים היא יכולה לטפל בגויטר כתוצאה מסטגנציה של כיח וצ'י בגרון, להוריד את הצ'י של הריאות ולהטיב עם אברי החישה במיוחד במצבים של סחרחורות. משתמשים גם בנקודות חלון לשמיים במצבים שהאדם מרגיש נעול בתוך עצמו ומנותק מהחיים.

הריאות מאכסנות את ה- Pò

הריאות מאחסנות את ה- Pò ניתן להשתמש בנקודה למגוון הפרעות פסיכולוגיות המאופיינות בעצב ובכי.

אינדיקציות

  • דיכאון, עצבות.
  • קוצר נשימה, אסטמה, שיעול, קשיים בנשימה.
  • פלפיטציות, כאב באזור הלב.
  • דימום מהאף והפה.
  • כאב באספקט המדיאלי של הזרוע, כאב כתף.

סינדרומים

  • סטגנציה של צ'י הריאות.
  • כבד פולש לריאות.