Lu-2 שער העננים Yún mén 雲門

שם

yún 雲 – עננים. הסימן העליון yu 雨 גשם, התחתון 云 אדים העולים למעלה.
mén 門 – שער, דלת.

פירוש השם

הנוזלים במחמם העליון מתוארים כאדים, הריאות הינן המכסה העליון הקולט את האדים ומוריד אותם כלפי למטה על מנת להזין את כל הגוף, כמו העננים המורידים גשם המזין את האדמה. Lu-2 נמצאת בחלק העליון ביותר של בית החזה, המקום שממנו האדים העולים מהאדמה מתרכזים לעננים, אבל מצד השני העננים הינם נקודת המהפך שבה מה שעולה מתרכז ויורד חזרה. לכן הנקודה נקראת שער.

צער הוא כמו ענן החוסם את הביטוי של הלב, הנקודה יכולה לפתוח שער דרך הענן המסתיר את אור השמש.

Lu-2 הינה נקודת הכניסה של ערוץ ה- Tai Yin של הריאות לכן היא משמשת כמעין שער.

מיקום

באספקט האנטריורי לטראלי של בית החזה, מתחת לקלויקולה, 6 צון לטראלית לקו האמצע, במרכז השקע של   Delto pectoral triangle

עזרה במיקום הנקודה

בקשו מהמטופל להושיט את ידו לפנים בזמן שאתם מפעילים כוח נגדי על היד בכדי להבליט את ה-  delto pectoral triangle ומקמו את Lu-2 במרכז.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון.

אזהרה: דיקור אנכי או עמוק מדי עלול לגרום ל- pneumothorax.

רשת Jing – Lou

נקודת כניסה.

תפקודים

  • מנקה חום מהריאות, מפיצה ומורידה את הצ'י של הריאות.
  • פותחת זרימת צ'י לידיים ומשפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

ניקוז חום מהגפיים

על פי ה- Su wen הנקודה היא מבין 8 הנקודות המשמשות לניקוז חום מהגפיים (Gv-2, Li-15, Bl-40).

כאבים בכתף

נקודה חשובה לטיפול בכאבים בכתף ובזרוע על רקע של מעורבות של ערוץ ה- Tai Yin של היד

אינדיקציות

  • שיעול, שיעול יבש.
  • כאבים ונוקשות של הכתף.

סינדרומים

  • חום בריאות.
  • צ'י מורד של הריאות.

צירופים

חום בגפיים: Lu-2, Gv-2, Bl-40, Li-15.