Lu-11 סוחר קטן Shǎo shāng 少商

אופי

 • נקודת באר.
 • נקודת עץ.
 • נקודת רוח רפאים.

שם

shǎo 少 – פחות, קטן, מעט.

shāng 商 – לייעץ, להתייעץ, הצליל ה- 5 בסולם הצלילים, השם של שושלת Shang שממנו התפתח הרעיון של מסחר, החלפה וסוחר.

פירוש השם

סוחר טוב יודע את הערך של הדברים ואיך לשמור עליהם אבל גם מתי לשחרר אותם, שם הנקודה מרמז על היותה נקודת עץ על המתכת, המתכת נוטה לשמור על דברים ואילו העץ לשחרר.

Shao 少 (קטן) יכול גם להתייחס לצ'י בנקודה שהוא קטן מכיוון שזוהי נקודת באר.

שם נוסף של הנקודה היא צליל ה- Shang הקטן. צליל ה- Shang הינו הצליל השייך לאלמנט המתכת. חמשת הצלילים מחולקים לאספקטים של גדול וקטן והאספקט הייני של כל צליל נחשבת קטן (ראה גם Li-11). שם הנקודה מרמז על יכולתה לטפל בגרון המקום שממנו יוצאים הצלילים.

מיקום

בחלק הרדיאלי של האגודל 0.1 צון לטראלית לפינת הציפורן.

דיקור

אנכי 0.2 – 0.1 צון  או דימום של הנקודה.

אזהרה

אסור לעשות מוקסה בנקודה.

רשת Jing – Lou

נקודת יציאה של ערוץ ה- T.m.m.

תפקודים

 • מנקה חום ומטיבה עם הגרון.
 • מחזירה להכרה.

הערות

החזרת הכרה

כנקודות באר יש לנקודה יכולת להחזיר להכרה במיוחד על רקע של שבץ רוח או מפלישה של קור או חום.

גרון

הערוץ של ה- Tai Yin של היד מגיע עד הגרון, זאת נקודה חשובה לטיפול בגרון בגלל היכולת של נקודות באר לטפל בצד השני של הערוץ. ניתן לדקור או לדמם את הנקודה במצבים אקוטיים של כאב גרון.

Lu-10 טובה להפרעות גרון על רקע של חוסר ועודף, Lu-11 טובה יותר למצבי עודף.

5 התנועות

המתכת הינו הבורר של הצדק השמימי, העץ בתוך המתכת מאפשר לנו חיבור לשמיים. למתכת יש תנועה פנימה כמו המתכת השוקעת לתוך המים, לעץ יש תנועה החוצה כמו העץ הצף על המים. העץ בתוך המתכת מגביל את הכניסה פנימה והסגירות של המתכת.

חוסר בעץ במתכת יגרום למתכת לאבד מהגמישות שלה ולחפש כל הזמן את המושלם.

עודף עץ בתוך המתכת ינתק אותנו מההתבוננות פנימה.

אינדיקציות

 • מחלות חום.
 • אסטמה, דלקת ריאות.
 • שיעול.
 • הקאות.
 • דימום מהאף.
 • דלקת גרון, דלקת שקדים.
 • מניה דפרסיה.
 • כאב באגודל.
 • נקודת החייאה.

סינדרומים

 • פלישה של רוח חום לריאות.
 • חום בריאות.