Liv-9 מעטפת היין Yīn bāo 陰包

שם

Yin 陰 – המשלים של היאנג.

Bao 包 – לעטוף, לכסות.

Yin 陰 מציינת שהנקודה נמצאת על ערוץ ייני.

פירוש השם

שם הנקודה מרמז על ההשפעה שלה על הרחם ושלפוחית השתן שלשניהם יש את ה- bao 包 בשמם.

מיקום

סופריורית לאפיקונדייל המדיאלי של עצם הפימור, 4 צון סופריורית ל- Liv-8, בחריץ שבין השרירים vastus medialis ו sartorius.

עזרה במיקום הנקודה

2 צון שווה לגובה של הפתלה, הנקודה נמצאת 2 צון מעל הגבול הסופריורי של פיקת הברך, בתוך השקע שבין השרירים vastus medialis ו sartorius ישירות מעל Liv-8.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

תפקודים

  • מסדירה את המחזור.
  • מווסתת את המחמם התחתון ומיטיבה עם מתן שתן.

אינדיקציות

  • מחזור לא סדיר, חוסר פריון.
  • דימום יתר במחזור.
  • קשיים במתן שתן, בריחת שתן.
  • כאב גב לומברי סקראלי.

צירופים

דימום יתר המחזור: מוקסה על Du-4, Sp-1, דיקור Liv-9, Cv-4.