Liv-8 מעיין מעוקל Qū quán 曲泉

אופי

 • נקודת ים.
 • נקודת מים.
 • נקודת חיזוק.

שם

Qū 曲 – עקומה, סיבוב, לא נכון.

Quán 泉 – מעיין, מקור מים.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס להיותה נקודות מים, והנקודה ממוקמת בעקומה של הרגל, בברך.

שם הנקודה מתאר את היכולת שלה להגביר את הגמישות בתנועה של צ'י הכבד, כמו מים הזורמים ומוצאים דרך לעקוף מסביב כל מכשול.

מיקום

פוסטריורית לקצה המדיאלי של קפל הברך, בשקע, בין הגידים של השרירים gracilis ו semimembranosus, בערך 1 צון אנטריורית ל- Ki-10.

עזרה במיקום הנקודה

יותר קל למצוא את קפל הברך ואת שני הגידים כאשר הברך מכופפת. קפל הברך יוצא באותו הגובה עם החלק התחתון של הפטלה.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

 • מנקה לחות חמה מהמחמם התחתון.
 • מיטיבה עם הגינטאליה.
 • ממריצה דם ומיטיבה עם הרחם.
 • מזינה דם ויין.

הערות

לחות במחמם התחתון

שלושת נקודות הים של שלושת מרידיאני היין של הרגל שהינן גם נקודות מים יכולות לנקות לחות ולחות חמה מהמחמם התחתון, הנקודה מנקה לחות חמה שמקורה מהכבד ששוקעת למחמם התחתון. לחות חמה של הכבד יכולה לנבוע:

 • קומבינציה של סטגנציה של חום של הכבד עם לחות מהטחול.
 • פלישה חיצונית של לחות חמה.
 • אכילה מוגזמת של מאכלים שמנים ושתייה של אלכוהול.

כאשר לחות מהכבד נשפכת לתוך ערוץ הכבד הוא יעורר גירוד ונפיחות של אברי המין, אימפוטנציה, הלחות יכולה לפגוע בתמציות ולגרום לפליטת זרע.

לנקודה יש  יכולת גם לסלק לחות החוסמת את שלפוחית השתן.

רחם

הכבד מאחסן דם הזורם לתוך ה- Chong Mai וה- Ren Mai ומשם לרחם על מנת להפוך לדם המחזור, לכן כאשר הצ'י של הכבד נמצא בסטגנציה זה עלול להוביל לסטגנציה של דם המחזור, הנקודה יכולה לטפל בסטגנציה של דם ברחם במוביל לחוסר פריון, גושים ברחם ואמנוראיה.

הרבה פעמים בהפרעות גינקולוגיות יש שילוב של סטגנציה של דם ולחות חמה, מכיוון שסטגנציות הדם מייצרת חום ואילו המצאות לחות יכולה לחסום את זרימת הדם. Liv-8 מאוד מתאימה לטיפול במצב זה.

צניחת רחם יכולה לנבוע מחולשה של צ'י או המצאות של לחות חמה, במצב של צניחת רחם עם לחות חמה ניתן להשתמש ב- Liv-8.

הזנת הדם והיין של  הכבד

כנקודת המים של העץ יש לנקודה יכולת לייצר מים על מנת להזין את העץ, לכן יש לנקודה יכול להזין את היין והדם של הכבד, ניתן להשתמש בנקודה להוריד את היאנג של הכבד במקרים של כאב ראש והפרעות ראיה ולהזין את היין והדם בהפרעות מחזור.

ברכיים

הנקודה היא נקודה מקומית לבעיות ברכיים.

5 התנועות

המים בתוך העץ מזינים ומביאים גמישות וזרימה.

חוסר מים בתוך העץ יהפוך את העץ ליובש (חוסר יין  ודם) וחוסר גמישות.

בעודף מים בתוך העץ נראה עץ רווי מים שיוביל להצטברות של לחות בתוך העץ.

אינדיקציות

 • קשיים במתן שתן, זיהומים בדרכי השתן.
 • הרניה.
 • שלשול.
 • כאב ראש, סחרחורות.
 • חוסר פריון, צניחה של הוגינה, אמינוראיה, דיסמנוראיה.
 • לוקוריאה.
 • גירוד או כאב באברי המין.
 • אינפוטנציה.
 • כאבים בברך.

סינדרומים

 • חוסר בדם של הכבד.
 • חוסר ביין של הכבד.
 • חוסר ביין של הכליות והכבד.
 • עליית היאנג של הכבד.

צירופים

 • חוסר בדם של הכבד: Bl-17, Bl-18, Liv-8, St-36.
 • חוסר בדם של הכבד והטחול: Sp-6, St-36, Bl-17, Cv-4, Cv-12, Liv-8.
 • בעיות עיניים כתוצאה מחוסר בדם של הכבד: Gb-37, Gb-2, Liv-8, Bl-17, Bl-20.
 • עליית היאנג של הכבד מחוסר ביין: Cv-4, Ki-2, Liv-8, Gv-20.
 • מקדמת יצור חלב: St-42, St-18, Cv-17, Si-1, Liv-8.
 • טיפול לאחר התקף לב: Pc-6, Pc-4, Ht-7, Ht-9, Liv-8.