Liv-4 מחסום מרכזי Zhōng fēng 中封

אופי

 • נקודת נהר.
 • נקודת מתכת.

שם

zhong 中 – מרכז, מרכזי, בתוך, בין.

Feng 封 – גבעה, לערום, לאטום, מצור, גבול, חותמת.

פירוש השם

zhong מתייחסת למיקום הנקודה בין שני הגידים ושהכבד שייך למחמם האמצעי הנמצא בין המים לאש.

הנקודה היא נקודת מתכת המתכת מבקרת על העץ, התנועה של המתכת היא פנימה לכן היא מגבילה את ההתפשטות של העץ, הכבד אחראי על הזרימה של הצ'י, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לווסת את זרימת הצ'י.

המשמעות של feng יכולה להיות גם חותם, יש הקוראים לנקודה חותם מרכזי, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להביא את ההשראה של האש דרך העלים של העץ והשורשים לתוך המים, החותם זה החותמת של הקיסר. העץ הוא בין 中 האש למים והתנועה של המתכת היא מהאש למים.

מיקום

אנטריורית לבליטת המלאולוס המדיאלי, בשקע מדיאלית לגיד של ה- anterior tibialis כאשר כף הרגל מתוחה ב- °90.

עזרה במיקום הנקודה

באמצע הדרך שבין St-41 ל- Sp-5.

דיקור

אלכסוני 1- 0.5 צון.

תפקודים

 • מקדמת את הסירקולציה של צ'י הכבד במחמם התחתון.
 • מטהרת חום סטגנטיבי מהערוץ.

הערות

מחמם תחתון והגניטאליה

התפקוד העיקרי של הנקודה הוא לווסת צ'י במחמם התחתון במיוחד בגינטאליה, מערכת השתן והאזור מסביב לתבור.

משתמשים בנקודה לכאבים באזור הבטן התחתונה, נסיגת האשכים אחורה, אשך תמיר, הפרעות Shan על רקע של סטגנציה של צ'י הכבד, קור בערוץ או פגיעה טראומטית.

פליטת זרע

הפין מתחבר עם ערוץ ה- Jue Yin של הרגל, ניתן להשתמש בנקודה לסוגים שונים של פליטת זרע. אש השר מופקדת בידי הכבד והערוץ שולט אל הגינטאליה, הרצון המיני היא מניפסטציה של האש של הכליות והכבד. פעולת הפליטה והזרימה של דם המחזור הינם בשליטה של הזרימה החלקה של צ'י הכבד. חום בכבד, לחות חמה בערוץ או חוסר ביין של הכליות והכבד יכולים להתסיס ולהפריע לתמציות ולגרום להפרעות בפליטה.

מערכת השתן

הנקודה יכולה לטפל בהפרעות במערכת השתן על רקע של לחות חמה או סטגנציה של חום בערוץ או מסטגנציה של צ'י הכבד.

קור ברגליים

ניתן להשתמש בנקודה לקור ברגליים כאשר החום תקוע בפנים או שיש סטגנציה של צ'י והחום לא מגיע לרגליים.

כתף ופרק כף היד

ניתן להשתמש בנקודה לכאבים בכתף או בפרק כף היד על ערוץ ה- Yang Ming של היד.

5 התנועות

המתכת בתוך העץ מגבילה את ההתפשטות של העץ, מחברת את העץ לאדמה (jing) ומזינה את שורשי העץ במינראלים המחזקים את המבנה הפנימי של העץ. המתכת בתוך הכבד מאפשרת לכבד להוציא את כל מה שלא נחוץ מהדם.

חוסר מתכת בתוך העץ תביא לגדילה של העץ ללא חיבור למהות הפנימית העמוקה, נראה גדילה ללא השראה של השמיים (המתכת מביאה את האש מטה לכיוון המים).

עודף מתכת בתוך העץ תביא להגבלה בגדילה.

אינדיקציות

 • שפיכת זרע מלווה בחלומות.
 • כאבים באברי המין והמפשעה.
 • כאב במתן שתן.
 • כאב ונפיחות בבטן התחתונה.
 • הרניה.
 • עצירות.
 • כאב ונפיחות של הקרסול.

צירופים

 • הכבד פולש לטחול: Bl-20, Bl-21, Liv-13, St-36, Liv-4.
 • ציסטות ברחם או בשחלה: Liv-4, Liv-8, Tw-6.
 • אש הכבד הפולשת לריאות: Pc-6, Cv-17, Lu-9, Liv-2, Liv-4.
 • נפיחות של השדיים כתוצאה מעודף בפרולקטין: Si-11, Liv-14, Liv-4.