Liv-12 דופק אקוטי Jí mài 急脈

שם

Jí 急 – דחוף, מהיר, חרד, אקוטי.

Mài 脈 – דופק, כלי דם.

פירוש השם

שם הנקודה נובע מהדופק שמופיע בנקודה במצבים של קור בערוץ.

הצ'י והיאנג של הכבד מספקים את הדחף וכח הנחוצים בעוררות המינית, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להשפיע התפקוד המיני.

מיקום

באספקט הלטראלי של ה- pubic tubercle, ליטראלית ואינפריורית ל- St-30 ב- Inguinal groove היכן שניתן להרגיש את הדופק של העורק הפמורלי, 2.5 צון ליטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

אתרו את הדופק של העורק הפמורלי במפשעה בערך אמצע הדרך בין הפוביס וה-anterior superior iliac spine. הוריד הפמורלי עובר בצד המדיאלי של העורק ובערך אצבע בקוטר. Liv-12 ממוקמת כצת מדיאלית לווריד בתוך המפשעה.

דיקור

מדיאלית ומעט אלכסונית 0.8 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בווריד הפמורלי.

תפקודים

  • מחזקת ומחממת את המחמם התחתון.
  • מסלקת קור מהערוץ.

אינדיקציות

  • כאב באיזור הגניטאלי.
  • צניחת רחם.
  • הרנייה.
  • כאב באברי המין, איפוטנציה, חוסר חשק מיני.
  • כאב באזור הפנימי של הירך.