Liv-11 פינת היין Yīn lián 陰廉

שם

陰 yin – המשלים של היאנג.

廉 lian – זווית, פינה, רכס.

שם הנקודה מצין את המיקום בצד הייני של הרגל, בחלק הפנימי של זווית המפשעה.

מיקום

2 צון אינפריורית ל- St-30, בגבול האנטריורי של שריר ה- abductor longus.

דיקור

אנכי 1.5 – 0.5  צון.

תפקודים

  • מיטיבה עם הרחם.
  • מווסתת את מרידיאני ה- Ren Mai וה- Chong Mai.

אינדיקציות

  • עם מוקסה לבעיות פריון.
  • מחזור לא סדיר.
  • מעודדת לידה.