Li-20 ניחוח מבורך Yíng xiāng 肩髃

שם

yin 迎 – להתקבל בברכה, לקבל.

xiang 香  –  ניחוח, ארומה, ריח.

פירוש השם

שם הנקודה מתאר את היכולת שלה לפתוח את האף והסינוסים.

ארומה קשורה לאדמה, Li-20 היא נקודת מפגש עם ערוץ ה- Yang Ming של הרגל השייך לאלמנט האדמה.

מיקום

בחריץ הנזו-לביאלי, בגובה נקודת האמצע של הגבול הלטראלי של הנחיר.

דיקור

 • אלכסוני, מדיאלי וסופריורי 0.5 – 0.3 צון.
 • דיקור לכיוון או לחבר עם Bitong.

אזהרה

אסורה במוקסה.

רשת Jing – Lou

 • נקודת יציאה.
 • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.

תפקודים

 • פותחת את מעברי האף.
 • מסלקת רוח ומנקה חום.

הערות

אף

זאת הנקודה המקומית החשובה ביותר לטיפול בבעיות של האף: פצעים באף, פוליפים, מלאות, סינוסיטיס, ריניטיס, ריניטס אלרגית, איבוד חוש הריח, גירוד, התעטשויות.

פנים

זאת נקודת הצטלבות עם ערוץ ה- Yang Ming של הרגל ולכן היא יכולה לסלק רוח וחום מהפנים. משתמשים בנקודה: לנפיחות וגרד של הפנים, נפיחות וכאב של השפתיים, חום ואודם של העיניים וסטייה של הפה.

אינדיקציות

 • סינוסיטיס, ריניטיס, חסימה של מעברי האף, פוליפים באף, דימום מהאף.
 • איבוד של חוש הריח.
 • בעיות עור של הפנים, גירוד של עור הפנים.
 • שיתוק של הפנים, נפיחות של הפנים.
 • שפתיים סדוקות.

סינדרומים

פלישה של רוח חום או קור לריאות.

צירופים

פתיחה של האף: Li-20, 4, Lu-7, Gv-23, Bl-7, Bitong.