Li-18 תומך בארובה Fú tū 扶突

אופי

 נקודת חלון לשמיים.

שם

Fu – לעזור, לסייע.

tu – לזוז קדימה בפתאומיות, לזנק, להתפרץ, ארובה.  בליטה, תפיחה, גיבשה, תלול.

פירוש השם

שם נוסף של הנקודה הוא תומך בבליטה, הבליטה היא הגרוגרת, שם הנקודה מתאר את התפקוד והמיקום. הנקודה יכולה לתמוך בגרון ולטפל בקשיים בבליעה, צרידות ושיעול.

הארובה השמימית היא קנה הנשימה אשר משחררת חום ואדים המצטברים בחזה, שם הנקודה מרמזת על היכולת שלה לתמוך ב- Cv-22 (ארובה שמימית) ולעזור לפתוח סטגנציה בחזה עקב לחות או רגשות.

מיקום

באספקט הלטראלי של הצוואר, בגובה הגרוגרת, בין שני ראשי השריר של ה- sternocleidomastoid.

עזרה במיקום הנקודה

קל יותר לחוש בחיבורים של ה- sternocleidomastoid לסטרנום ולעצם הבריח אם המטופל מפנה את הראש לצד המנוגד לדיקור, בזמן שאתם מפעילים כוח על הסנטר. אצל האשה הגרוגרת אינה בולטת כמו אצל הגבר. אם קשה להבחין בה, מששו את השקע שנוצר בנקודת האמצע ע"' הגבול התחתון של עצם ההיואיד והגבול העליון של סחוס התירואיד.

 

דיקור

 • אנכי 0.5 – 0.3 צון.
 • אלכסוני 0.8 – 0.5 צון.
אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע ב- carotid artery או ב- jugular vein.

Jing – Luo

נקודת מפגש של ערוץ המתפצל של ה- Tai Yin של היד וה- Yang Ming של היד.

תפקודים

 • מיטיבה עם הגרון והקול.
 • מרגיעה שיעול וצפצופי נשימה.
 • מסלקת כיח ומפזרת גושים.

הערות

גרון

 • כנקודת חלון לשמיים הנקודה מטפלת באיבוד קול וחסימה של צ'י באזור הגרון. משתמשים בנקודה לדלקת גרון, שקדים וקול צרוד. משתמשים בנקודה להפרעות כרוניות של מתרי הקול.
 • כמו הרבה מנקודות חלון לשמיים הנקודה יכולה לטפל בסקופולה וגיוטר על רקע של חסימה של צ'י וכיח בגרון.
 • משתמשים בנקודה לקשיים בבליעה לאחר שבץ רוח.

נקודת מפגש של הערוץ המתפצל

Li-18 היא נקודת המפגש של הערוץ המתפצל של ה- Yang Ming וה- Tai Yin של היד לכן ניתן להשתמש בנקודה:

 • להפרעות של ערוץ ה- Yang Ming של היד כגון כאבים בזרוע, כאבי מפרקים, דלקות גידים, תסמונת התעלה הקרפאלית.
 • להפרעות של ערוץ ה-  Tai Yin של היד,  גם בגלל שהיא נקודות חלון לשמיים כגון: הפרעות גרון, שיעול עם צפצופי נשימה.

אינדיקציות

 • צרידות, אפזיה.
 • שיעול שבא מהגרון, אסטמה, ליחה בחזה, קשיי נשימה, צפצופי נשימה.
 • דלקת גרון, כאב גרון.
 • קשיים בבליעה.
 • גויטר.
 • צוואר תפוס, גושים בצוואר (nodules).

סינדרומים

 • צ'י מורד בריאות.
 • ליחה החוסמת את הריאות.

צירופים

שחרור ליחה וחום מהריאות: Cv-22, Li-18.