Li-17 חצובה שמימית Tiān ding 天鼎

שם

tian – שמימי, שמיים, טבע.

ding – סיר סיני עתיק מברונזה לפולחן בעל 2 ידיות דמויות אוזניים, הנתמך ע"י חצובה בעלת 3 רגליות, חצובה.

פירוש השם

שם הנקודה הינו מטאפורה לצוואר, התומך בראש כמו חצובה התומכת בסיר, הראש הוא דבר יקר ערך כמו סיר הפולחן, בגלל שהוא מאכסן את ה- Shen. שם הנקודה משקף את היכולת של הנקודה לטפל בבעיות צוואר.

שלושת הרגליים סימלו את האחדות בין שמיים – אדם – אדמה. הוא שימש בסעודות להחזיק את האוכל, ובטקסי הפולחן על מנת להציע מנחה לשמיים ולקבל השראה שמימית. שם הנקודה מרמזת על היכולת שלה לטווח בין שמיים לארץ על מנת שהאדם יוכל לקבל את ההשראה שבאה מהשמיים.

ההקסוגרמה מס 50 ב- yi jing נקראת ding , התמונה היא של עץ מתחת ומעל אש, הגורל של האש תלוי בעץ, כמו בחיי האדם, בתוך האדם יש גורל אשר משאיל לו כוח לחיים. אם הגורל בהרמוניה עם החיים האש תהייה הרמונית.

מיקום

באספקט הליטרלי של הצוואר, 1 צון אינפריורית ל- Li-18, בגבול הפוסטריורי של שריר ה- sternocleidomastoid.

 

דיקור

אנכי 0.5 – 0.3 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע carotid artery או ב- jugular vein.

תפקודים

  • מיטיבה עם הגרון לשון וקול.
  • פותחת סטגנציה של צ'י ודם בצוואר.

אינדיקציות

  • צוואר תפוס.
  • איבוד קול, צרידות.
  • גויטר.
  • קשיי נשימה.