Ki-8 להושיט לצומת Jiāo xìn 交信

אופי

נקודת הצטברות של ה- Yin Qaio Mai.

שם

jiao 交 – צומת.

xin 信 – להאמין, אמונה, להושיט יד.

פירוש השם

מהנקודה הערוץ עובר ל- Sp-6 נקודת ההצטלבות של שלושת מרידיאני היין של הרגל. Sp-6 זה הצומת ומהנקודה הערוץ עובר (מושיט) ל- Sp-6.

Sp-6 הצטלבות שלושת היינים של הרגל הינה נקודה גינקולוגית בעיקר בגלל ששלושת מרידיאני היין מצטלבים בנקודה, גם Ki-8 היא נקודה גינקולוגית, שם הנקודה מרמז שיש לה השפעה גינקולוגית.

מיקום

באספקט המדיאלי של השוק, 2 צון סופריורית ל- Ki-3 ו 0.5 צון אנטריורית ל- Ki-7, פוסטריורית לגבול המדיאלי של הטיביה.

עזרה במיקום הנקודה

חפשו בתנועה מהמלאולוס המדיאלי כלפי מעלה, בחלק המדיאלי של הטיביה נמצא חריץ על העצם, הנקודה נמצאת באותו הגובה.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מווסתת Chong Mai ו- Ren Mai.
  • מווסתת את המחזור.
  • מפסיקה דימום מהרחם.
  • מנקה חום ומנקזת לחות מהמחמם התחתון.

הערות

רחם

למרות שהערוץ המיוחד לא מגיע לרחם לכל הערוצים המיוחדים יש קשר קרוב לרחם. על פי ה- Su Wen ה- Bao Lou ערוץ החיבור של הרחם מחבר בין הכליות לרחם. כנקודת הצטברות של ערוץ ה- Yin qiao mai לנקודה יש יכולת לטפל בסינדרומים של דם, במיוחד סטגנציה של דם, חום בדם ודימומים מהרחם.

הנקודה היא נקודה חשובה להפרעות מחזור ובמיוחד לדימומים מהרחם על רקע של חולשה של הכליות. אבל בגלל שהנקודה היא נקודת הצטברות ויש לה יכולת לנקות חום ולנקז לחות חמה מהמחמם התחתון הנקודה יכולה לטפל בדימומים מהרחם על רקע של סטגנציה של דם, חום בדם ולחות חמה.

חום ולחות במחמם התחתון

לנקודה יכולת לנקות חום ולחות מהמחמם התחתון הגורמים להפרעות במערכת השתן, גירוד, כאב או נפיחות של הגינטאליה, ושלשולים.

מעשירה יין

הנקודה מעשירה את היין.

אינדיקציות

  • דימום מהרחם, צניחה של הרחם, מחזור לא סדיר, אמנוראיה, דיסמנוראיה.
  • נפיחות באשכים.
  • קושי במתן שתן.
  • כאבים באבדומן, שלשולים.
  • כאב גב תחתון.
  • כאב באספקט המדיאלי של הרגל.