Ki-26 מרכז משגשג Yù zhōng 彧中

שם

yu 彧 – אלגנטי, משגשג.

zhong 中– מרכז, אמצע.

הנקודה ממוקמת היכן שהאש של הלב משגשג.

zhong, אמצע, יכולה להיחשב כמראה מקום למרכז החזה שהינו הים של הרגשות, לנקודה קוראים מרכז משגשג מכיוון שיש לו את היכולת לגרום לצ'י של החזה לזרום בחופשיות.

מיקום

במרווח הבין צלעי הראשון, 2 צון לטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה: תחילה מצאו את הסחוס של הצלע השניה אשר נמצא באותו הגבוה של ה- sternal angle, לאחר מכן תארו את הרווח הבין צלעי הראשון שנמצא מעל ל- sternal angle. 2 צון נמצא באמצע הדרך בין קו הפטמה לקו האמצע.  

דיקור

דיקור רוחבי לכיוון הלטראלי של הגוף, במרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה: דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בריאות.

תפקודים

פותחת את בית החזה ומטיבה עם החזה.

מתמירה ליחה בחזה ומורידה צ'י מורד של הריאות והקיבה.

אינדיקציות

  • אסטמה, צפצופי נשימה, קוצר נשימה, שעול.
  • הקאות.
  • הפרעות במסתמים של הלב.

סינדרומים

  • ליחה החוסמת את הריאות.
  • צ'י מורד של הראות.
  • צ'י מורד של הקיבה.