Ki-25 מחסן הרוח Shén cáng 神藏

שם

shen 神 – נשמה.

cang 藏 – לאחסן, האיברים הפנימיים.

פירוש השם

הרוח (spirit)  היינית ((ling של 5 ה- Zang  עוברת טרספורמציה ל- Shen ע"י  האש של הלב, ולאחר מכן היא מאוחסנת בלב. שם הנקודה מציין את המיקום שלה קרוב ללב.

שלושת הנקודות Ki-23 חוטם הנשמה, Ki-24 בית הקברות של הנשמה ו- Ki-25 מחסן הרוח  מתארות את הטרצפורמציה של החכם הסיני, שלב ראשון פתיחה של הלב (חותם הלב) בשלב השני ריקון הלב (בית הקברות של הנשמה) ולבסוף אחסון של ההתפתחות (מחסן הרוח).

מיקום

במרווח הבין צלעי ה- 2, 2 צון לטרלית לקו האמצע באותו הגובה עם Cv-19.

עזרה במיקום הנקודה: תחילה מצאו את הסחוס של הצלע השני אשר נמצא באותו הגבוה של ה- sternal angle, לאחר מכן תארו את הרווח הבין צלעי השני שנמצא מתחת ל- sternal angle. אצל גברים הפטמה נמצאת במרווח הבין צלעי הרביעי. 2 צון נמצא באמצע הדרך בין קו הפטמה לקו האמצע.  

דיקור

דיקור רוחבי לכיוון הלטראלי של הגוף, במרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה: דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בריאות.

תפקודים

  • פותחת את בית החזה.
  • מורידה צ'י מורד של הקיבה והריאות.

אינדיקציות

  • מלאות וגודש בחזה, שעול, אסטמה.
  • חרדות, חוסר שקט נפשי.

סינדרומים

הכליות לא תופסות את הצ'י של הריאות.

צירופים

הכליות לא תופסות את הצ'י של הריאות: Ki-25, Lu-9, Ki-3, Lu-7, Cv-17.